27.12.2009.

Gerardus Grist: Bogovi koji jesmo

Prevod:Jelena

Mi smo uskomešane čestice koje vibriraju…
Materija je više od 99.9999% praznina! Nema ničega osim uskomešane čestice koja vibrira kao luda i čini da poverujemo da je materija čvrsta. Kako to? Kako ne možemo videti kroz materiju ako je ona 99.9999% prazna? Zašto vidimo i doživljavamo čvrstoću? Kako to da nismo učili u školi, u svih tih 12 razreda, da je materija gotovo sasvim prazna? Zašto nam nije rečeno da je materija iluzija? U čemu je tajna? Zašto nas zaglupljuju…?? 
 

Mi nismo slepi za boje – mi smo slepi za dimenzije i denzitete…
Jedna od tajni je u ovome – naše telo je sočivo – filter. Ono vidi i doživljava fizičku realnost, koja u sebi i po sebi u stvari ne postoji – ona je iluzija. Tamo napolju nema objektivne realnosti! Mi je kreiramo u svojim glavama. To je kao kada bismo mogli da raspoznamo samo crvenu boju i onda rekli: Vidim crvenu građevinu – sve je crveno! Verovatno vidimo samo milioniti deo realnosti koja nas okružuje. Sve druge realnosti su isfiltrirane kroz naš sistem svesti. Mi smo okruženi svim tim realnostima ali ljudsko biće nema iskustva o njima i ne primećuje ih. Mi čak ni ne pretpostavljamo da one postoje! Kakvo iznenađenje… 
 

Sve stvari su polja sila energije…
Sledeća tačka: ne postoji objektivna realnost odvojena od posmatrača. Realnost, koju doživljavamo, selektujemo iz Apsolutne Realnosti koja nas okružuje. Mi samo doživljavamo svoju percepciju Stvarnosti! To znači da u stvari – fizička realnost kao objektivna realnost ne postoji. Naša percepcija realnosti, koju mislimo da doživljavamo, formirana je od Beskonačne Realnosti u koju gledamo. Svi mi pojedinačno kreiramo svoju sopstvenu realnost percepcijom! Teško je poverovati – znam! Sve stvari u kreaciji su aspekti jedne drugih i svesna energija može da doživi druge energije. Te druge energije nisu obavezno one koje su svesne kao ljudska bića. Neke su manje svesne, neke su svesnije. Postoje različiti stepeni svesti… 
 

Univerzum je odnos energija…
Ove energije su u stvari polja energetskih sila (svesti) i jedna energija reaguje na drugu. Ova reakcija je ono što nazivamo percepcijom ili doživljajem! Na primer, ljudska energija može da doživi energiju drveta i energija drveta je takođe u stanju da doživi ljudsku energiju. Možemo upotrebiti svaku kombinaciju energija i sve dok su u okviru određenih opsega, one mogu imati iskustvo jedna o drugoj. Univerzum je odnos Energija … Svesti. To je odnos razmene energija ili svesti! Sve to je veoma jednostavno. Razlog zašto možemo da opazimo druge ljude je taj što smo u stanju da osetimo njihovu energiju. 
 

Nema ničega izvan nas …
Mi svi kreiramo svoju individualnu realnost od Beskonačne Holografske Apsolutne Realnosti koja nas okružuje i u kojoj živimo. Mi živimo u njoj i jesmo ona! Takođe bismo mogli nazvati tu realnost Božijom Realnošću! U stvarnosti postoji samo Bog … samo Duh! Postoji samo Um ili Svest! Postoji samo kvantna supa! Mi smo Jedno sa tom Apsolutnom realnošću, ali doživljavamo samo deo njene Kontinuirane celovitosti. Ta apsolutna realnost je kao paleta sa koje selektujemo svoju realnost kao što slikar bira boje sa svoje palete. Ono što vidimo i doživljavamo kao fizičku realnost je izbor posebnih vibracija suštine Univerzuma. Apsolutna realnost u kojoj živimo se takođe naziva Univerzalni um… 
 

Kreacija je uvek nova…
Univerzalni um je/sadrži svest kao i podsvesno, ili takozvani Ne-Bitak. Drugim rečima, taj Um ili Bog nije statička energija – to je dinamička energija koja se stalno menja. Kreacija je uvek nova! Ne postoji ništa izvan univerzalnog uma, jer sve stvari i bića žive unutar kontinuirane celovitosti. Mi jesmo kontinuirana celovitost univerzalnog uma. To je naš um, ali mi isključujemo sve realnosti osim fizičke! Sage iz prošlosti su Apsolutnu Realnost ili kvantnu supu nazivale – Prazninom/Ništa. To zaista jeste gnezdo Ništavila iz koga se pomaljaju sve stvari da bi se manifestovale. Sve stvari su kreirane iz Apsolutne Realnosti upravljenom energijom koju nazivamo misli ili um. Što smo više u stanju da fokusiramo svoje misli, to smo sposobniji da kreiramo. Škola na Zemlji služi da bi se ovo naučilo. Mi smo kreatori početnici! 
 

Propuštamo više nego što vidimo ili doživljavamo…
Samo zbog toga što doživljavamo život u materijalnom obliku preko tela ili filtera, zamišljamo budalasto da je materija sve što postoji. Naše materijalno telo i naš svesni um su sinhronizovani sa percepcijom koju kreiramo iz svoje okoline. Mi ne primećujemo sve te druge energije ili realitete jer nismo sinhronizovani sa njima (sada ih ne možemo percipirati). Oni potiču iz drugih dimenzija i realiteta. Budući da doživljavamo samo delić onoga što se događa – mi smo obmanuti svojim ljudskim sistemom svesti. U tom smislu naš sistem svesti predstavlja izvestan neuspeh, sa druge strane, to je brilijantno delo kreacije, svesno samo određenih aspekata kreacije. Prava majstorija, za sve to postoji svrha! Veliki Su-Kreatori su veoma, veoma umešni… 
 

Mi svi kreiramo svoju sopstvenu jedinstvenu percepciju iz realnosti u kojoj plivamo… Slična stvar se dešava kada gledamo TV. Tamo nema slike – mi je kreiramo tako što je posmatramo. Isto se događa kada gledamo film. Nema pokretnih slika na ekranu – mi kreiramo slike koje se pokreću tako što gledamo sekvence nepokretnih slika. Slično je i sa uobičajenom realnošću materijalnog sveta – mi ga kreiramo dok živimo u njemu. Naša čula, naš mozak i svesni um su odgovorni za to. Napolju je Apsolutna Realnost koja sadrži sve realitete. Sve stvari postoje unutar Apsolutne Realnosti ili unutar Univerzalnog Uma. Jedine stvari koje ne postoje unutar Apsolutne Realnosti su stvari koje kreiramo iznova, iz minute u minutu. Čak i to je diskutabilno, jer čitav život je simultani doživljaj. Iz perspektive fizičke realnosti – mi smo uvek u glavnom toku kreacije… 
 

Ljudska bića – minijaturni Univerzumi ….
Možemo nazvati Apsolutnu Realnost beskonačnom Holografskom Kvantnom Supom i ona sadrži sve realitete ili iluzije (oni su jedno te isto). Iz te kvantne supe mi kreiramo fizički univerzum koji je naš svet. Sigurno, uključujući vaš monitor! Sva bića i sve stvari kreirane iz Beskonačne holografske kvantne energije su prolazni aspekti Celine. U međuvremenu mi smo kompletan minijaturan univerzum, duplikat Originala u punom pogonu. U stvari, mi jesmo Original – ali nismo svesni toga! Imamo iste kvalitete kao i sila koju ponekad nazivamo Svemogući! Tako, mi smo Apsolutna Realnost i možemo da opažamo sami sebe kao Holografski Duplikat koji egzistira unutar Apsolutne Realnosti. Mi kreiramo svoju percepciju realiteta, iluzija, ličnih istina i univerzume putem snage i kvaliteta misli koje usvajamo. Mi zbog toga jesmo – živuća istina! Mi kreiramo svoj Svet i svoju Istinu dok ih doživljavamo. Svi su oni jedinstvene kreacije... 
 

Ne učimo mnogo u učionicama...
Mi kao ljudska bića (duše u materiji) smo ograničili sami sebe na samo nekoliko oktava realnosti dok je spektrum beskonačan. Sada sledi veoma važna tačka: čitava šema deluzije/iluzije je održavana i pokretana od strane vladara našeg sveta! Ne postoji škola ili institucija na svetu koja će nam nešto reći o iluzornosti postojanju, a mi ipak provodimo 12 do 15 godina u tim velikim učionicama. Kakav vic! Zašto je to tako? 
 

Ljudska bića su roboti ispranog mozga...
Vladari sveta žele da ljudska vrsta postoji u ograničenom stanju sa ispranim mozgom. To im olakšava da nama vladaju i da dominiraju. To čini da verujemo i reagujemo na sve vrste fikcija i/ili besmislica. Ta zbrka ili fikcije uključuje sve postojeće filozofije, religije i političke koncepte kao i svakodnevni način života. Kao i naš finansijski sistem, medicinski sistem i zločinačko obmanjivanje medija. Sve to nas okupira verom u svetovno i besmisleno. Oni nas čak nateraju da odemo u rat i ubijamo svoju braću i sestre. Kakva igra! Ispran nam je mozak od dana kada smo rođeni. Vladari sveta žele da verujemo samo u realnost svesnog uma! Taj um nam kaže da su stvare onakve kakve ih vidimo. Nisu! Realnost koju doživljavamo je rezultat mentalne navike, zaglavljeni smo u mentalnom koloseku i prinuđeni da se rađamo iznova i iznova samo zbog toga. Mi spavamo! Probuditi se u „ono što jeste“ – je individualni podvig. Postoje mnoge i mnogo bolje realnosti od one koju većina ljudi sada doživljava ... 
 

Vraća se domu svoga oca…
Čitav fizički univerzum, uključujući i svet u kome živimo, je iluzija. Međutim, on je realan za one koji žive u toj iluziji i veruju u nju. Kada naše telo umre, energija naše duše kreće ka energetskim realitetima viših dimenzija/denziteta. Ona automatski odlazi na odgovarajući nivo univerzalnog uma. Ili kao što se pretpostavlja da je Isus rekao: ona se vraća domu svoga oca. Tamo susrećemo druge duše na sličnom nivou uma ili vibracija. Svi se vraćamo na odgovarajući nivo energetskih vibracija i kritički ispitujemo svoje putovanje na Zemlju. 
 

Možemo videti da se to događa svuda oko nas...
Vladari sveta se protežu sve do viših realiteta univerzuma i čovečanstvo je tokom mnogo hiljada godina kontrolisano od strane negativnih vanzemaljskih snaga. Kao što znamo, to stvara pakao od života na Zemlji koji ćemo prevazići u budućim vremenima. Svetom vlada Strah umesto Ljubavi! Energije Straha i Patnje su hrana za te vanzemaljce. Svet zbog toga pati. To je razlog što ima toliko mnogo ratova! U bliskoj budućnosti naš trodimenzionalni način života će biti odbačen u našem svetu. Možemo videti kako se to događa oko nas. U međuvremenu neki od nas su želeli da iskuse fenomenalan završetak ovog perioda i to je razlog što nas je toliko mnogo ovde. Majka Zemlja je usled toga pomalo prenastanena, ali neće biti zadugo. Vreme ističe... 
 

Programirali smo svoj um iluzijom...
Naše iluzorno postojanje na Zemlji je kreirano od strane kreatora u nama, kojim upravlja um populacije na svetu. Svi mi (manje ili više) smo saglasni oko stvarnosti koju doživljavamo, dok je u stvari ono što vidimo virtuelna realnost koju osnažujemo verovanjem u nju! Programirali smo svoj um iluzijom. Mi obmanjujemo sami sebe a da to ne znamo! U međuvremenu nas niko ne uči šta se zaista dešava. Imamo velike obrazovne institucije i sve one nas uče da verujemo u svet čula – svet vladara koji su na vlasti. Ti vladari su veoma zadovoljni sobom. Njih same kontrolišu negativni vanzemaljci a mi smo obmanuti sa leve, sa desne strane i iz sredine. Život na Zemlji je postao rezultat Laži... 
 

Velike duše su dolazile na Zemlju...
Da, ti vladari uključuju sve svetske lidere, sve religije i gotovo sve političare. Religije su inspirisane negativnim vanzemaljskim snagama koje imaju svoje baze na i iznad planete. Prvobitno, religije su utemeljene od strane Naprednih duša sa drugih planeta koje su došle na našu planetu da nam pomognu da se civilizujemo. Velike duše su dolazile na Zemlju. Buda, Isus, Muhamed su samo najpoznatiji među njima. Bilo je mnogo velikih duša koje su došle na Zemlju da nam pomognu. Međutim, polako ali sigurno, religije su preuzeli zlonamerni ljudi gladni vlasti. Ponovo su napisali bibliju i to je rezultiralo ružnom istorijom koju poznajemo. Religije ne potiču od Boga... Bog je Kreacija! Bog ne osniva religije... Bog JESTE! Religije su sistem kontrole koji su ustanovili ljudi... 
 

Svet saradnje, deljenja, razumevanja i ljubavi...
Sigurno – istina je neobičnija od fikcije! Na primer: mnoge od planetarnih snaga su sposobne da kreiraju takozvana čuda, kao „Lady of Lourdes“ i druga. Hiljade takozvanih čuda se dešavaju širom sveta. Sva su lažna! Pogledaj ovde... http://www.soulwise.net/99faking.htm. Putem holografskih projekcija i drugih tehničkih sredstava oni kreiraju figure od svetla koje izgledaju realne. Vernici su obmanjeni besmislicama. Svet se može promeniti samo ako prozremo prevaru ovih snaga koje nama vladaju. Mi smo kreatori svoje sudbine. Od nas zavisi. Možemo da opozovemo stari svet i iznova stvorimo novi i drugačiji svet. Svet saradnje, deljenja, ljubavi i razumevanja koji će zameniti ambiciju, takmičenje, agresivnost i zavist. To se može dogoditi samo ako se naš stepen svesti poveća. Svesnost prepoznaje rezumevanje i ljubav kao odgovor... 
 

Učimo svoju decu besmislicama…
Tamo napolju ne postoji objektivna fizička realnost bez nas i ono što doživljavamo je svet iluzije koji smo sami kreirali. Prihvatili smo ga kao realnog i većina ljudi veruje da je to jedini svet koji postoji! Unutar tog sveta mi smo kreirali sve vrste sistema verovanja, filozofije i obrazovne institucije koje sve podržavaju Veliku Laž! Vidite li u čemu je problem? Mi smo u neprilici. Učimo svoju decu besmislicama i mnogi postaju učitelji koji druge uče to isto. Svet je postao posao ega i njegovih čula, dok mase ne prepoznaju realnost Duša i Duha. U Laž je lakše verovati nego u istinu. 
 

U međuvremenu setite se…
Fizička realnost u i po sebi
Je
Ubedljiva konstrukcija u svesti od strane svesti.

Želim da se vratim u 1745 i budem kralj…
Nepostojanje objektivne realnosti bez posmatrača koji je kreira – znači da su naša budućnost i naša prošlost nedeterminisane realnosti. To takođe znači da se možemo inkarnirati u prošlosti i stvoriti potpuno novu realnost koja će biti drugačija od onoga što mislimo da prošlost jeste! U stvarnosti mi smo majstori vremena i prostora! Koncept reinkarnacije unutar prostora i vremena je nalik filmu ili video-traci. Možemo je premotati u svakom trenutku – na bilo koje mesto. Tako, ako se skoknemo u prošlost, snimamo novu traku. Molim te, Kalinda, nemoj da premotavaš traku unazad – to će potpuno zbuniti istoričare. Istorija nije ništa drugo do – njegova-storija (his-story). Problem je što istoričari i mase ljudi koje ne razmišljaju veruju u nju …

Hajde da se pomerimo na četvrtu dimenziju ili denzitet…
Ponovo, sve religije i filozofije su modeli ili fikcije našeg uma. Ujdurma našeg svesnog uma koju koristimo kao privremena pravila. To uključuje sve velike filozofije sveta! Jedina stvar koja nije fikcija ili ujdurma našeg uma, je da smo u stanju da shvatimo ono što stoji iza reči plus ono što nam Učenje Nepristrasnosti kaže o materijalnom svetu. Moramo videti kroz materijalni svet, moramo videti kroz iluziju da bismo je se oslobodili. Mi smo oni koji su je kreirali, koji žive u njoj i mi treba da je transcendujemo! Transcendovanje te samostalno kreirane iluzorne realnosti je stupanje na više nivoe svesnosti. Isus je rekao: sledite me u Hristovu Svest – ne sledite me. Hristova ili Budina svest je više stanje uma. Pre ili kasnije svi ćemo ga postići…

Naše duše pate i umiru…
Mi živimo unutar iluzornog sveta kao duh u materijalnom telu. Međutim, materijalno telo po sebi je iluzorna realnost. Ono je 99.9999% praznina. Ipak, naši vladari nas od prvog dana u pelenama uče da kljukamo i puštamo na volju telu, jer što više brinemo za njega, to više verujemo u njegovu realnost. To im daje veliku kontrolu nad nama. Telo je 99.9999% praznina kojoj udovoljavamo, dok je naš duh/duša zapostavljena i gotovo bespomoćna. Telesni um, svesni ego je odneo prevlast! Naša duša pati i umire! I to je razlog zašto je svet ovakav kakav jeste – velika masa ega hranjena u svojim telima i njihovi prazni umovi. Nikakvo čudo da takvi umovi kreiraju mizeriju! U svakom slučaju, vremena se menjaju i promene u bliskoj budućnosti će biti veoma ozbiljne i neće svako biti u stanju da održi korak sa njima. Moguće je da će mnogi ljudi morati da napuste svoje telo…

Jednostavno rečeno…
Naučnici govore o mostu između Uma i Materije. No, odavde, odakle gledam, Um i Materija su kontinuum! Um i materija su srž kreacije i oblik Kvantne supe. Trik je u tome da treba da stavimo određene naočare da bismo iskusili određeni realitet. Um i materija ističu iz i utiču jedno u drugo i oni su Jedno. Postoji samo jedna realna stvar – kvantna supa. Zbog vrste bitka u kome smo sada, fizička realnost je naša dominantna realnost. Tik iza našeg materijalnog spektra nalaze se druge realnosti koje sadrže drugačije energije, koje kreiraju drugačije okruženje. Kada kao Duh živimo u ljudskom telu ne vidimo i ne doživljavamo povezanost svih stvari. Zbog toga se naš plan naziva Planom Iluzije ili Odvojenosti. Međutim, ne zaboravite, ništa nije odvojeno od bilo čega drugog. Sve je jedno …

Svima nam je potrebna kuća u kojoj ćemo živeti…
Svest ili um uvek treba neku vrstu tela da bi funkcionisala. Ona uvek mora da manifestuje neku vrstu vozila da bi bila! Možemo reći da je Kvantna supa nesvesni Kreator – beskonačno nesvesno ili podsvesno – koje postaje svesno ili budno u sebi kada se javi ili manifestuje sebe kao kreirano. Mi kao ljudska bića smo manifestovani kreator i postajemo svesni sebe tokom života na Zemlji. Naša samo-svest je samo-svest Kreatora unutar nas. To znači da ne postoji Bog ili Kreator kao takav! Nijedno Biće ili Entitet ne može biti svesno ili budno bez specifične energije koja funkcioniše kao vozilo za individualizovanu Svest ili Budnost. To vozilo se obično naziva Svetlosnim telom. Materija je Svetlost koja ima oblik. Nema sumnje da u našem Univerzumu postoje milijarde moćnih Svetlosnih tela. Oni su Su-Kreatori sunčevih sistema i svega što ide uz to. Oni kreiraju realitete mislima! Koriste isti um kao i mi kada stvaramo knjigu ili pravimo kompjuter. Postoji Jedan um i taj um je Univerzalni Um – Naš! Mi ljudska bića smo minijaturni duplikati Univerzalnog Kreatora – početnici, naravno …

Mi smo u procesu doživljavanja 3D realnosti…
Apsolutna realnost ili Kvantna supa ne može biti svesna po sebi jer predstavlja miksturu svih stvari. Čitava stvar nikada neće imati smisla po sebi jer nema entiteta sposobnog da shvati bilo šta o sebi. Ne postoji sopstvo koje misli! Ne postoji samo-svest! Apsolutna realnost je ne-bitak. Ta energija – živi u drugima – i postaje svesna u drugima. Sva bića ili entiteti koji su svesni „specifičnih selektovanih energija“ izviru iz Kontinuirane Celovitosti ili Apsoluta i postaju manifestovane. To je kao postati vidljiv unutar nevidljivog. Mnoge od tih selektovanih ili preinačenih energija (koje imaju određena svojstva) (Svetlosna Bića) su sa viših dimenzija ili denziteta nego što smo mi. Najverovatnije nas je primamila stara radoznalost i pre nego što smo shvatili šta se zbiva, bili smo izgubljeni u svojoj sopstvenoj materijalnoj kreaciji! Dobrodošli u klub privremeno limitiranih bića, koja su korišćenjem svog uma u stanju da se probude i kažu: „Ja i Otac smo Jedno.“ Rekao bih da je Isus bio u pravu – ako je to ikada rekao.

Vreme je da se pokrenemo…
Kvantna supa sadrži sve što se usuđujemo da zamislimo. Tako, energija ove kvantne celine je u stanju i voljna ja da postane bilo šta što smo u stanju da zamislimo. To je na prvom mestu Tvar-Koja Misli i Tvar-Koja-Sanja. Mi smo kreatori, koji kreiraju putem misli. Naša misao je Izvor koji razmišlja uz pomoć nas. Naše mišljenje kreira realitete koje opažamo. Međutim, naše samo-kreirano okruženje nas obmanjuje i mi se gubimo u kaljugi takozvanih činjenica vs teorija, nauka vs religije i svih vrsta drugih filozofija. Sve one su prolazne fikcije ili zbrke našeg uma i mi živimo preko njih. One oblikuju naša iskustva i sada je vreme da se pokrenemo…

Šta stoji iza Realnosti ili Iluzije?
Realnost ili iluzija su isto. Ništa nije realno unutar manifestovane kreacije ili u bilo kom njenom denzitetu, dimenziji ili planu egzistencije – osim ako je neko izložen Zakonima tog određenog nivoa realnosti. Jedina stvar iza realnosti/iluzije je Kvantna supa ili Kvantna realnost. Ta kvantna realnost nosi u sebi svest ili svesnost koja funkcioniše kao Su-Kreator, Cookie-Makers i Posmatrač. Međutim, kvantna supa nikada ne pokazuje svoje sopstveno lice! Ona ostaje u pozadini kao „Potporni Apsolut“ obezbeđujući svojim individualnim aspektima beskonačne mogućnosti i perspektive. Ti individualni aspekti su Individualizovane Svesti ili Su-Kreatori...

Šta je svest?

Ono što svest jeste, teško se može izraziti rečima, jer Više ne možemo izraziti terminima Nižeg. U pokušaju da to učinimo, možemo biti veoma elokventni i zvučati važno, ali to ne označava ono što jeste. Ipak, evo nekoliko reči o tome...

Svest je u stanju da se podeli...
Svest je Bog u Akciji u Kreaciji. Svest je sve i sve je svesno u stepenu neophodnom da se uveća celina. Svi aspekti manifestovanog Univerzuma su svesni, samo u različitim stepenima. Svest je u stanju da se podeli na svesne aspekte i ti aspekti dele odgovornost unutar kreacije. Međutim, nijedan aspekt nikada ne napušta Celo ili Jeste – jer je sistem svesnosti svakog aspekta direktno povezan sa Celim. Iza Svesnih Aspekata Kreacije postoji Nesvesno ili Podsvesno. Oboje čine Apsolutnu realnost, Beskonačnu holografsku kvantnu realnost, Univerzalni um, Kvantnu supu ili Nemanistefovano iz koga se pomaljaju sva Bića i Stvari. Kada se Bića i stvari pomole, postaju svesna ili budna i učestvuju u manifestovanoj realnosti. Manifestovana realnost je Svesno sopstvo, a potporna apsolutna realnost je Nesvesno sopstvo Kreacije – ili beskonačno Podsvesno – JESTE.

To je razlog zašto se mnogi ne sećaju ko ili šta mi zaista jesmo...
Priroda Svesnosti je da može da se podeli i da može da zaboravi sebe. To je razlog zašto se mnogi od nas ne sećaju ko i šta zaista jesu. To takođe znači da se možemo ujediniti i postati Jedno sa drugim Svestima. Upravo sada, sa ljudske tačke gledišta, mi nismo jedno u svesti sa našim višim Ja/Sopstvom. Međutim, mi jesmo jedno sa više tačke gledišta! Naša Viša Svest nas podupire, i jeste mi, tokom našeg polu-svesnog putovanja. To Više Ja je Sopstvo koje se menja i raste. Ono jeste mi! Ono neprestano usavršava sebe i nije statično. Ono je Postajanje... ono je beskonačno putovanje bez destinacije. Međutim, pitanje ostaje – da li je Svest svesna ili samo-svesna? Ja osećam da nije – budući da je njena budna samo-svest prisutna u Kreaciji – Manifestovana strana sebe same...

Mi smo rascepkane ličnosti celog „Ja“ Mi smo...
Živeći unutar manifestovane kreacije na kraju ćemo shvatiti da postoji jedno „ja“ i da mi jesmo to „Ja“ (JA JESAM). Identitet Boga ili Svesti je naš identitet. Možemo ubrzati svesnog sjedinjenja sa višim Sopstvom i to mora biti učinjeno putem svesnog samorazvoja. Međutim, to nije moranje. U takozvanoj budućnosti ćemo se svakako sjediniti. Nema problema ... u međuvremenu, mi smo rascepkane ličnosti celog „JA“ Mi smo. Ipak, nikada se ne možemo pridružiti Nemanifestovanom iz koga se pomaljaju sve stvari – i ostati samo-svesno Biće. Kada se ujedinimo sa Jednim mi gubimo samo-svest. Pomolili smo se iz tog Nesvesnog i na putu smo da steknemo Individualnu Univerzalnu Svest ili Hristovu Svest sopstvenim snagama...

Mi smo Duše koje su ovamo došle da bi učile...
U ovom trenutku, mi smo aspekti Duše, Nadduše ili Svetlosnog bića. Koji su svi aspekti Jednog na prvom mestu. Mnogi ljudi misle/osećaju da imaju dušu – stvari ipak stoje drugačije. Duša ima nas – takođe možemo reći – Bog ima nas! Duša i Bog su suštastveno ista sila – oni su Jedno. Mi smo instrument Boga. U međuvremenu, mi smo spiritualna bića koja imaju ljudsko iskustvo, ne ljudska bića sa nešto duha u sebi! Mi, kao duše, smo došli da naučimo kako je biti čovek. Mi smo ovde da naučimo da volimo kao ljudsko biće. Zemlja je škola za ljudsku svest. Mesto da se probudimo i rastemo. Mi smo božije seme i došli smo na Zemlju da bismo je transcendovali/transformisali. Zemlja je planeta na kojoj kao božije seme učimo da rastemo i letimo...

Reči ne označavaju ono što jeste...
Čitav multi-dimenzionalni univerzum je Svest! Svest je holografski fenomen. Ona je sposobna da se podeli i/ili projektuje sebe u manje multi-dimenzionalne holograme koje su kopije originala. Tako su sve kopije slike originala, ali tek treba da razviju nejasna obeležja koja sadrže. To se čini na individualan način da bi se podstakla raznolikost. Pre ili kasnije čitav svesni univerzum će se ujediniti, kao parčići multi-dimenzionalne slegalice i svaki deo će nešto doprineti Celini. Svest – šta je to? Pa, da vidimo. Oh, da, ... bla... bla...bla... Reči ne označavaju ono što jeste.

Uzmite malo alfabetske supe...
Evo analogije između kvantne supe i našeg života u fizičkoj realnosti. Pokušajmo da uporedimo naš alfabet sa famoznom Kvantnom supom. Pre svega, zapisaćemo sva slova na primer u ovom poretku: a-A-b-B-c-C-d-D-e-E-f-F-g-G-h-H-i-I-j-J-k-K-l-L-m-M-n-N-o-O-p-P-q-Q-r-R-s-S-t-T-u-U-v-V-w-W-x-X-y-Y-z-Z i ubaciti ih u kvantnu supu. Zatim ćemo ubaciti tačke, zapete, kolone i mnoge druge simbole/znake koje koristimo. Hajde da pretpostavimo da su ta slova i interpunkcija kvantna supa - mi preuređujemo svojim mislima slova i znake, na način da počinju da dobijaju neki smisao za nas, i voila: imamo knjigu, izveštaj ili ekran pun kosmičkih kolača! Mi manifestujemo svoj najličniji spis iz svoje sopstvene alfabetske supe. Dodaj mi W, O i još jedno W!

Zaboravite reči – setite se značenja...
Drugim rečima, alfabet i svi interpunkcijski znaci su „nemanifestovani univerzum“, a knjige, izveštaji i postovi „manifestovani univerzum“. Možemo napisati hiljade knjiga znakovima alfabeta i u međuvremenu zaboravljamo da u stvari koristimo simbole. Jednom kada su slova i znaci aranžirani, zaboravljamo na alfabet kao i na reči. Možemo zaboraviti odakle reči i simboli dolaze, sve dok smo u stanju da izrazimo sebe u spisu, to je naša svrha. Sve te reči i simboli su slike, simboli ili fikcije našeg uma na prvom mestu...

Mi svi plivamo u istom okeanu energije...
Kada pogledamo 3D sliku, ugao iz koga gledamo određuje ono što ćemo videti. Kada pogledamo apsolutnu holografsku beskonačnost, nivo naše svesnosti određuje ono što ćemo videti. Sada, teško je razumeti, ali naš ljudski nivo svesti je odgovoran za ono što vidimo i doživljavamo. Čitava stvar je okean energije u kome plivamo ili plutamo i on odgovara na naše misli! Dok plivamo i učimo, rastemo i naše misli postaju u sve većoj meri usredsređene i ispunjene razumevanjem. To nam na duge staze pruža veću sliku onoga u šta smo uključeni. Mi smo svi plivači u istom okeanu energije, ali ne vidi i ne doživljava svako iste stvari. Možemo posmatrati čovečanstvo kao jedan aspekt (jedan talas ili frekvenciju) beskonačnog okeana. Mi smo povezani unutar tog talasa i da bismo bili povezani na ugodniji način treba da steknemo više svesti – koja je Razumevanje ili Ljubav. Mi svi radimo na tome, a u međuvremenu smo bića koja tragaju za drugim aspektima sebe, koji su naučili da funkcionišu kao Vodiči ili Pomagači. Mi svi plivamo u istom beskonačnom okeanu ili univerzalnom umu. Mi smo Jedno biće koje raste zajedno...

Naš Um i Univerzalni um...
Koristimo svoj um da bismo stvorili neograničene količine misli. Ipak, ne zaboravite da je naš um u prvom redu Univerzalni um. Postoji samo jedan Um ili Svest – Naša! Sve što treba da uradimo je da to saznamo. Tako možemo reći da smo um ili svest u procesu spoznavanja samog sebe. Polako postajemo svesni o čemu je reč. Doživljavamo svoj um ili svest na multi-dimenzionalan način živeći život. Naš život se odvija u našem sopstvenom univerzalnom umu i živeći ljudski život mi upoznajemo svoj univerzalni um. To je ono na čemu radimo. Kosmički kolači mogu da pomognu, ali članci su bolji...

O približavanju Bogu ... ili Svetlosti ...
Mi se ne možemo približiti Svetlosti ili Apsolutu – jer ona živi u nama – mi jesmo ona! Mi već jesmo istina i/ili Beskonačno, uvek smo bili i uvek ćemo biti. Mi ne možemo pobeći od sebe, da tako kažemo. To je ono što treba shvatiti. To razumevanje ili svesnost dolazi putem iskustva Života. Takođe treba da shvatimo, da moramo naučiti da prihvatimo putovanje. Razumevanje ili znanje o ovome znači da znamo da smo već stigli. Zar to nije prosvetljujuće? Pa, prosvetljenje je potpuno uživanje u tome što jesmo...

...REZIME MOJIH MISLI ILI MOŽDANIH TALASA...
Iz moje perspektive energija kvantne supe je oduvek postojala a Big Bengovi su lokalne kreacije/događaji. Oni formiraju novo poglavlje Univerzuma. Ne čitavu stvar! Verovatno postoje milijarde univerzuma koji su oni kreirali. Najvažniji big beng se događa u našoj glavi. Big bengovi u univerzumu su slični događaji kao kada zamenimo veliku kuću ili zgradu u gradu ili čitav grad. To su lokalni događaji... Kvantna supa ili energija se beskonačno razvija/usavršava putem evolucijskog rasta svojih stanovnika. Čovečanstvo je jedan od njih! Čovečanstvo se sastoji od beskonačne raznolikih bića o kojima većina ljudi ne zna ništa. To uključuje različite vrste vanzemaljaca u svim vrstama univerzuma. Mnogi veliki vanzemaljski entiteti se staraju o nama i čine stvari kojih većina ljudi nije svesna. Mnogi ljudi se još uvek podsmevaju anđelima ili NLO-ima na primer. Postoje i vanzemaljci koji nisu prijateljski nastrojeni prema nama i mnogi od njih nas eksploatišu...

Kvantna supa ili energija je Nesvesno iz koga se pomaljaju sva svesna bića. Mi smo stvoreni od strane drugih svesnih bića. Svi mi na Zemlji smo „misli“ Su-Kreatora ili Hristijanizovanih bića. Sa svoje strane i mi možemo stvarati druga bića. Mi smo svi na primer sposobni da kreiramo sopstvene utvare. Sve stvari i bića su samo misli! Postoje samo misli i stvari su subjektivne...

Sva bića i stvari zajedno tvore manifestovano ili kreirano ali bića i energije nikada ne napuštaju Kvantnu supu. Niko ne izlazi odatle – mi samo mislimo da ti činimo – jer smo postali manifestovani (imamo izvesnu perspektivu o sebi) kao entitet i mislimo ili sanjamo na svoj sopstveni način. Tako, imamo izvesnu svesnu perspektivu ili budnost. Koristimo tu svest da bismo razmišljali o Totalnom Sopstvu i sposobni smo da kreiramo sopstvene svetove i realitete. Ono što doživljava sve stvari je Posmatrač – esencija Apsoluta – Sopstvo! Mi jesmo to Sopstvo ali patimo od nedostatka svesti. Sva bića i stvari su iluzorni realiteti, dok je sila koja živi u nama naše pravo Sopstvo – Posmatrač! Duh! Svesnost! Svetlost unutra! Misteriozno JA SAM ...

Kvantna energija ili Apsolutna realnost je jedina stvar koja je realna, ali ova realnost ne može postati svesna svoje realnosti ili menifestovanosti. Takođe, kako posmatram stvari, ona nema svest o sebi! Njeni aspekti postaju svesni i svesni sebe kada iskoče iz nemanifestovanog postanu kreacija. Naša Kreacija je Svesno Univerzalno Sopstvo! Kada aspekti kvantne supe izađu iz Kvantne supe – oni više nisu kvantna supa u prethodnom smislu, već poseduju individualnost! Oni su stekli osobenost ili su se diferencirali iz nediferencirane Kvantne supe ili Implicitnog reda, kako ga je nazvao Dejvid Bom. Postali su talas ili mreškanje okeana. Naravno, oni su i dalje okean...

Sve stvari unutar kreacije, u ovom ili onom obliku, su svesne svoje egzistencije u svojim sopstvenim stepenima. One imaju odnos prema drugim stvarima. Odnos je pitanje „delovanja polja sila“ ili iskustvo. One osećaju jedni druge! Kao što ljudska energija ima odnos prema energiji drveta a energija drveta ima odnos prema ljudskoj energiji. Mi smo svesni jedni drugih. To je razlog zašto biljke i drveće raste brže kada im se obraćamo. Naš odnos je Ljubav u delovanju. Kreacija je Ljubav u delovanju. Kreacija je beskonačna svetlost u delovanju. Tokom tih aktivnosti energija ljubavi se ponekad malo ukiseli i biva privremeno distortovana. To se ispoljava u kreiranju religija, politike i ratova. To je tako, jer Ljubav je sve stvari. Ljubav je energija više nego bilo šta drugo.

Naš duh ili duša su privremeno preuzeli ljudski sistem vođenja (svesni um) i on živi u svetu materije koja je 99.9999% prazna. Ona je Laž! To je privremeni realitet koji nas obmanjuje. Stvarna sile Mi Jesmo je Duh koji se složio da živi unutar te iluzije, u našem slučaju kao ljudsko biće sa svesnim umom. Taj svesni um zavarava dušu dok se ona ne probudi. Tako, mi kao ljudska bića smo uhvaćeni u zamku iluzije tako što smo poverovali u nju. Obmanuti smo svojom sopstvenom kreacijom, jer na početki i na kraju mi smo duh i/ili Kreator čitave scene kao što i naše telo živi u ovoj iluzornoj stvarnosti! Čini se nemoguće - ali evo nas! Ako prodremo duboko, iskusićemo da je srž onoga što je ovde prezentovano tačna. Osim toga, autor je uvek u pravu, osim onda kada greši što se događa najmanje jednom nedeljno...

Mi kao duhovna bića u ljudskom telu treba da budemo izuzetno oprezni da ne osnažimo iluziju svog ego-uma. Veliki trik je prihvatiti taj vic na svoj račun i transcendovati iluziju odvajanjem (neprostrasnošću) od onoga što nam čula govore. Takođe treba da shvatimo da smo spiritualna bića i aspekti/slike nedoživljenog i neiskusni duplikati Kreativne Sile i da smo kreirali iluziju. Ona je divna – ali je vreme da saznamo istinu o njoj. To je naš um koji je prikazuje i na kome bi se mogla preduzeti mnoga poboljšanja...

Možemo napraviti ta poboljšanja prihvatajući svoju odgovornost i oslobađajući se negativnih sila koje nas kontrolišu. Neki od njih žive na Mesecu, drugi imaju svoje baze na Zemlji. Prisutni su na Zemlji tokom hiljada godina. Deluju preko izabranih i neizabranih ljudi na vlasti. Njihov zadatak je bio da podrže kreiranje iluzije koja nam je bila potrebna da bismo je iskusili kako bismo saznali šta se događa kada izgubimo svoju svesnost. Kreirali smo pakao i izgubili se u njemu...

Budući da smo kreirali svoj iluzorni svet, možemo poništiti iluziju tako što ćemo videti direktno kroz nju. Moramo da povratimo moć od sila koje vladaju nama već vekovima. Moramo da postanemo svoji sopstveni gospodari. Moramo dopustiti svom duhu/duši da transcenduje iluziju o našem materijalnom telu. Moramo dopustiti našem unutrašnjem svetlu da isijava i ponovo osnaži božansko biće u nama. To je jedina stvar koja jeste stvarna...

Нема коментара:

Постави коментар