18.02.2012.

ČETVRTI PUT - O HRANI UTISAKA II

IDEJA RADA
Rad nas uči da ljudska mašina uzima tri vrste hrane: (1) običnu hranu, (2) vazduh, i (3) utiske. Od te tri vrste hrane mašina proizvodi različite energije za različite centra, da bi mašini omogućila rad. Čovek se tako može razboleti od nedostatka bilo koje od te tri hrane. Bez obične hrane možemo živeti možda nekoliko nedelja. Bez hrane vazduha možemo živeti možda nekoliko minuta. Rad kaže da bez hrane utisaka čovek ne može živeti ni trenutka. I dok je budan i dok spava u uobičajenom smislu čovek prima utiske. Dok spava u krevetu, na primer, mnogi utisci dolaze od njegovog tela, od stanja hladnoće ili toplote, od bola ili udobnosti, od mišića koji pomažu disanje, otkucaja srca i tako dalje. Kada bi svi utisci mogli da se prekinu, čovek bi istog trenutka umro.  


Komentari uz hranu utisaka iz II toma  

Prevod: Jelena

 PRVI DEO 
Nastavak:   
U vezi sa time bih sada želeo da uvedem ono, što Rad naziva vrhovnom hranom utisaka. Pretpostavimo da se rukovodimo ukusima. Čuli smo o unutrašnjem ukusu, kojim možemo napraviti razliku između dobre psihološke hrane i loše psihološke hrane, upravo kao što to naše fizičko čulo ukusa može kod prave hrane. Vrhovni fizički utisak, koji možemo dati celoj svojoj mašini je utisak Pamćenja Sebe, najfiniji ukus od svih mogućih ukusa, ukus nečega bliskog „Ja“. Rad kaže da trenutak Pamćenja Sebe snabdeva svaku ćeliju tela vrstom hrane, kakvu ono obično ne dobija. Rad kaže da kada se Setite Sebe, zadajete šok čitavom Sopstvu. Svaka ćelija dobija snagu i novu energiju – odnosno, novu hranu. To se naziva Prvi Svesni Šok, na kome počiva sav naš rad tokom mnogo godina i koji uvek zaboravljamo da damo sebi, iako smo to čuli 101 put. Umesto Pamćenja Sebe insistiramo na dokazivanju sa samima sobom ili o razmišljanju o svemu tome ili čak razmišljanju što Pamćenje Sebe znači. Često ste čuli da ako ne znate šta znači Pamtiti Sebe, treba da pokušate da zaustavite svoje misli makar na nekoliko sekundi, da sve zaustavite na trenutak i budete ništa, niko. Ukoliko to možete da postignete, uočićete da se osećate potpuno drugačije, kao da je neko uključio svetlo. Ili, ukoliko smatrate da je ta slika suviše jaka, kao da ste odjednom uočili gde ste, odjednom došli do svojih čula ili kako mi je neko jednom rekao: „To je kao da sam iznenada izvukao glavu iz vode.“ U slučaju takvog iskustva možete uočiti da odjednom vidite sobu u kojoj ste, ili da kroz prozor dopire više svetla, ili čujete zvukove jasnije ili možete čitati bez naočara. To znači da su ćelije u vašem telu na neki način oživljene, da su stimulisane. Dobile su novu hranu, koja potiče iz akta Pamćenja Sebe. Međutim, naša auto-hipnoza, naša stalna identifikacija, naš potpuno beskorisni sled misli, naša moćna preokupacija, koju smatramo tako važnom i koja, naravno, ne vodi nikuda, naše pravljenje računa i gomila negativnih emocija nam čak i pokušaj da se Setimo Sebe čine izuzetno teškim. U matici života mi nikada ne Pamtimo Sebe. Da bismo to učinili, moramo posedovati snagu, koja ne dolazi iz života, već iz drugog pravca, da nam omogući da to pokušamo. Da bismo to učinili, moramo iskoračiti iz samih sebe, iz tog voza mehaničkog života. Moramo istupiti iz fino izatkanog i najčešće neprijatnog obrasca, koji uporno nazivamo svojim životom, a ne vidimo razlog zašto bi to trebalo da učinimo, a možda ni ideju, šta to znači na trenutak izaći iz struje svakodnevnog života i pokušati da se izložimo uticajima, koji dolaze iz sasvim drugog pravca.Želeo bih da razmislite šta to znači kada hranimo svoju mašinu pogrešnim osećajima ’Ja’ kao što to svi činimo. Rečeno nam je da, kada bismo mogli da postignemo pravi osećaj ’Ja’ u Pamćenju Sebe, svaka ćelija našeg tela bi dobila novi život. I nasuprot tome, zar to učenje onda ne ukazuje da kada se identifikujemo sa pogrešnim osećajem sebe, dajemo pogrešnu silu, pogrešnu energiju ćelijama svoga tela? Možete li razumeti da, kada smo veoma negativni i zlo-misleći, osećamo sebe preko tih osećaja, u koje stavljamo osećaj ’Ja’, tako da svom telu dajemo veoma lošu hranu iz tog najvišeg izvora hrane, koja dolazi iz našeg psihološkog stanja - iz utisaka, koji potiču od različitih ’Ja’ sa kojima smo identifikovani, a ne samo preko utisaka, primljenih preko čula, koji imaju svoju vrednost, ali se nalaze na drugoj skali? Sećam se da je g. U. jednom rekao da svi imamo ’Ja’, koja nas mogu učiniti bolesnim, ako se identifikujemo sa njima i damo im svoju moć. Možda će biti neophodno da se susretnemo sa tim ’Ja’ i borimo se sa njima, jer ćemo pre ili kasnije morati da se borimo protiv svega u sebi, što se protivi Radu i harmoniji, koju on pokušava da stvori u nama, procesom opažanja i unutrašnjeg odvajanja, opažajući šta je tačno, a šta ne, šta je dobronamerno, a šta zlonamerno prema Radu.

Namerno ostavljam ovaj odeljak nedovršenim, u tom smislu da nisam povezao različite aspekte. Odeljak je komentar na utiske i prvo se govorilo o utiscima, koji dolaze preko čula, a zatim o utiscima, koji dolaze iz osećaja ’Ja’. Najviši utisak je osećaj Pravog ’Ja’. U isto vreme svi spoljašnji utisci se menjaju u svom intenzitetu u skladu sa ’Ja’ u kome ste, kada ih primate. Ako ste u stanju Pamćenja Sebe, spoljašnji utisci mogu biti intenzivno lepi, dok ukoliko ste u negativnim ’Ja’, najdivniji obed ili najlepši dan neće ništa značiti za vas. Ako vam neka stvar ništa ne znači, ne dobijate utiske iz nje. Što vam više neka stvar znači, to više utisaka dobijate i obrnuto. Ali sve to je predmet dugog posmatranja i razmene među vama. Ali bi svako trebalo da se zapita: Kojom hranom utisaka se hraniš? Ukoliko ste iznutra negativni, po pravilu ćete uzimati neprijatne utiske i hraniti se njima, ili ako ste depresivni, izdvajaćete samo depresivne stvari iz novina. I sve će to inficirati celokupnu ljudsku mašinu. Ukoliko ste uplašeni, nervozni i tako dalje, uzimaćete utiske u skladu sa tim stanjem. Obično iz toka našeg unutrašnjeg života primamo veoma malo unutrašnjih utisaka ili, ako ih dobijamo, onda veoma ustajale utiske. Međutim, ukoliko načinite napor, smanjujete ’entropiju’ i primate više utisaka. Morate se zapitati šta entropija znači. Ona ukratko označava stanje, u kome je sve izjednačeno i u kome nema razmene energije i u kome je prema tome sve ustajalo. Kada učinite napor, delujete protiv ustajalosti. Na primer, ako sebi uskratite nešto, povećavate njegovu privlačnost i vaša entropija je smanjena. Ideja Pamćenja Sebe je da se entropija enormno umanji na osnovu veoma jasne distinkcije između vas i spoljašnjeg života. Svaka identifikacija povećava entropiju – odnosno, srozava nas – tako da nastaje iluzija da nema razlike između nas i života, kao što jeste. Ako možete da sagledate život kao iluziju na pravilan način, kao što joga sistemi podučavaju, osetićete mnogostruko povećanu, moćnu razliku između sebe i života i to će umanjiti entropiju. Ali ako ste uronjeni u život, sve će dospeti u ravnotežu i vi ćete prestati da unosite bilo kakve utiske preko neophodnog minimuma.

TRANSFORMACIJA UTISAKA 
Great Amwell House, 5. jun 1948.
(Iz knjige „Psychological Commentaries of the Theaching of Gurdjieff and Ouspensky III)

Učenja Rada 
Gurđijev je jednom rekao: „Oko 70% ljudi boluje iz psiholoških razloga – na primer od pogrešnih utisaka.“

Komentar 
Može se reći da prema učenju Rada postoje tri različita izvora bolesti. Čovekova mašina unosi u sebe tri potpuno različite vrste hrane – sve neophodne za nju. Svi mi otprilike razumemo da nedostatak prave hrane, u uobičajenom smislu te reči, može izazvati hiljadu i jednu vrstu bolesti. Nedostatak hrane sa vitaminom C, na primer, prouzrokuje skorbut i sve njegove ostale manifestacije. Nedostatak svežeg mleka, putera ili ribljeg ulja itd. prouzrokuje rahitis kod mladih i druge stvari kod starijih ljudi. Nedostatak neophodnih količina pšenice ili pirinča na različite načine oštećuje nervni sistem. Suviše mnogo ili suviše malo mesa ili žitarica izaziva najrazličitije bolesti. Kažem da shvatamo da pogrešna hrana, u uobičajenom značenju te reči, može biti izvor mnogih bolesti. Ali ono što ne razumemo je da dobro funkcionisanje ljudske mašine ne zavisi samo od jedne vrste hrane. Ono zavisi od dve druge vrste hrane, što obična medicina još uvek ne uočava tako jasno, kao zavisnost tela od hrane u uobičajenom smislu, mada se sunčeva svetlost, koja spada u utiske, na određeni način prepoznaje kao hrana. Te dve druge vrste „hrane“ su u Radu formulisane kao „Vazduh“ i „Utisci“. Ljudi ne misle da je vazduh hrana. Još manje pomišljaju da su „Utisci“ hrana. Podsetiću Vas još jednom na dijagram Tri hrane, koja ulazi u ljudsku mašinu i dati još nekoliko komentara. 

Na tom dijagramu čovek je predstavljen kao trospratna građevina ili fabrika. Na svakom spratu ulazi različita vrsta hrane. 768, 192 i 48 ukazuju na relativnu finoću ili kvalitet hrane. Uobičajena hrana za čoveka je, da tako kažemo, gruba i zahteva mnogo transformacije u ljudskoj mašini – to jest, sukcesivno varenje – da bi bila upotrebljiva. Vazduh je manje grub, manje gust i podleže finijem varenju ili transformaciji u telu.  I opet, utisci su još manje gusti – to jest, daleko finiji. Što je finija supstanca, u smislu sukcesivnih transformacija, to su moćniji njeni efekti. Teško je naći analogije. Mi povezujemo reč „moćan“ sa fizičkom snagom, fizičkom silom. Ali to nije ono na šta se misli. Rasan trkački konj je moćniji, u smislu koji ima u Radu, od tovarnog konja. Zašto? On je mnogo mudriji. Takođe, kao što ste čuli, Gurđijev je rekao da je kuvani krompir mudriji od sirovog. Čovek treba da razmisli o tome, za sebe, šta u Radu znači finijeg kvaliteta. Sve supstance, koje su finijeg kvaliteta, su označene kao „mudrije“. Kuvani krompir može da jede čovek, sirovi životinja. I zapamtite, kao što to neki od vas mogu, da i mi možemo da budemo jedeni – jer mi smo hrana. Da – zamislite samo – mi,  koji se šepurimo i jedemo sve na Zemlji kao po svom pravu – nas takođe jedu Bića, koja ne poznajemo, predstavljena Zrakom kreacije na skali Bića. Ukoliko smo mudri, bićemo mentalno apsorbovani u Bića višeg poretka i učestovaćemo u čudesnim stvarima, u kojima gruba bića ne mogu da učestvuju. Za sada će biti dovoljno da se o ovoj strani Rada kaže toliko da osoba puna stavova, ponosa, zasluga, Lažna Ličnost i ostalo nije odgovarajuća hrana za Bića na višem nivou inteligencije.

Supstanca, ili energija, označena kao 768—obična hrana – nije tako mudra kao supstanca 192 ili 48. Hajde da još malo porazgovaramo o toj supstanci-energiji, koja ulazi na najvišem odeljku trospratne fabrike i koja se naziva utisci i numeriše sa 48. Utisci mogu proći kroz tri transformacije: 48 u 24, 24 u 12, i 12 u 6. Kako je Gurđijev govorio: "Čovek se može razboleti od pogrešne hrane utisaka.“ Dodao je da je tu poreklo većine bolesti – to jest, većina bolesnih ljudi su prvo bolesni psihološki. Ako me upitate: „Šta je psihološka bolest?“ odgovoriću vam: „Ona je povezana sa najvišim odeljkom, čija hrana su utisci – koje utiske uzimate i kako ih primate i kako ih transformišete – varite.“ Pretpostavljam da svi putem samoposmatranja znate, da ako postanete sumnjičavi, skloni ste da uzimate samo one utiske o drugima, o spoljnoj, vidljivoj sceni, koji će pojačati vašu sumnjičavost. Tako je lako sumnjati – i tako je teško postati pasivan prema onome što drugi kaže ili učini. Jednostavan trik ovde primenjuju sile, čiji je cilj da nas zadrže u snu i da nas koriste. Samo mali mig – i ako nemate stabilan stav i ne posedujete unutrašnju individualnu misao, to je kao da ste se spusili u pakao i ostali tamo. Zašto? Zato što ste oslobodili put najgoroj od svih negativnih emocija, koja inficira Emocionalni Centar. Zar nije najlakša stvar na svetu sumnjati? Sve se očigledno poklapa. I zar nije najteža stvar na svetu posumnjati da ste sumnjičavi? Sumnjičavost uvek nastaje usled identifikacije – i zapamtite, identifiakcija nije ljubav i veoma brzo vodi u mržnju. To je jedan primer kako nas hrana utisaka može učiniti bolesnim i to važi za sve nas.

Uzmimo sada ono što se naziva nostalgija ili čežnja za domom. U I ratu, dok sam bio u inostranstvu, video sam toliko slučajeva fizičkog kolapsa, čiji je izvor ležao u sferi utisaka.  Više nije bili poznatih utisaka, koji dolaze od voljenog doma, voljene zemlje, voljene majke. Osoba bi se razboljevala, ne zbog nedostatka obične hrane ili vazduha, već zbog nedostatka utisaka. Možete li da uhvatite značenje toga? Takvi ljudi još nisu punoletni. U slučaju muškarca – on još uvek nije punoletan. Njegova glava je okrenuta unazad. Njegov duh ide unazad. Gde god da ide, čak i da obiđe čitavu Zemlju, on ne prima istisnki nove utiske, jer čezne za nečim, što trenutno ne bi trebalo da bude njegov cilj.

Neću govoriti o novim uspesima u poslu, ili ženama ili sastancima ili časti. Ne – mislim na nešto iznutra, što se okreće u suprotnom pravcu i vi shvatate da nikada ne smete gledati unazad. Hrist je rekao: "Nijedan nije pripravan za carstvo Božije koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag." (Luka IX, 62.)

Ukoliko po navici primate utiske negativno, neizbežno ćete gledati unazad i oboljevati. Ne samo to, ako ste u Radu, nećete biti u stanju da nastavite, jer koliko god energije da stvorite naporima u Radu, ona će biti pojedena tim negativnim emocijama, koje gajimo po navici, i to će usloviti da izgubimo svaki smisao o pravcu. Zbog toga Rad toliku važnost poklanja potrebi da uočimo svoje negativne emocije samoposmatranjem i postanemo ih svesni, jer samo na taj način možemo početi da radimo na njima, a da se sa njima ne identifikujemo. Ako većina ulaznih utisaka mehanički hrani negativne misli i osećanja, koliko je velika unutrašnja tama i koliko je daleko čovek od Rada. 

Utisci ulaze kao energija 48 i podležu, kao što je rečeno, trima transformacijama – u finiju, mudriju, inteligentniju energiju numerisanu kao 24, zatim 12 i konačno 6, što je najviša, najmudrija energija, koju Čovek može proizvesti. Ali to se u prirodi ne događa. To se ne događa u Čoveku u snu, u mehaničkom Čoveku. Samo ako počnete da radite na utiscima i načinu, na koji ih primate u svetlu grupe ideja, koje nisu izvedene iz pojavnog života, transformacija utisaka može da počne. Šta ste, pitam vas, danas transformisali u tom smislu? Vaša ljudska mašina je već transformisala znatne količine energije 768 u finije i finije supstance. Da – ali to je učinjeno za vas. Transformacija hrane po imenu utisci se ne radi za vas. I tu mehanički čovek može prestati da bude mehaničan čovek.

Transformacija utisaka se u Radu zove „zadati sebi Prvi Svesni Šok“. Da – čuli ste za to bez sumnje, ali da li ste ikada pokušali da sebi date taj Svesni Šok? Da li ste ikada pokušali da uzmete ulazne utiske iz sveta na sasvim novi način? Sigurno nećete biti u stanju da to učinite, dok ne budete počeli da mislite na novi način. I zapamtite, Rad sa svim svojim učenjima i svojim idejama treba da učini da počnemo da mislimo na novi način. To jest, dok ne budete počeli da za sebe vidite istinu u učenju Rada, nikada nećete biti u stanju da sebi date Prvi Svesni Šok – to jest, nećete biti u stanju da unesete utiske na novi način – što je isto što i reći da nećete biti u stanju da transformišete utiske.

Zapamtite da je druga osoba utisak – i da je sam spoljašnji život utisak, koji možete primiti i reagovati na njega na ovaj ili onaj način. Osoba je utisak i utisak je njeno dejstvo na vas.

Možete li videti šta to znači?

Vidi takođe: 
Three Mouths

23 коментара:

 1. Pratim vaš blog i teme su veoma interesantne. Čitajući o hrani pitam se:
  U tekstu se kaže da " Kada učinite napor, delujete protiv ustajalosti." Zatim : "Na primer, ako sebi uskratite nešto, povećavate njegovu privlačnost i vaša entropija je smanjena."

  Sa jedne strane u učenju IV puta se kaže da se hranimo raznim utiscima i što su oni suptilniji, tj finiji hrana je kvalitetnija.

  U knjigama se često provlači da se kroz sex može dobiti kvalitetnija hrana. Interesuje me na koji način se to ostvaruje jer sa ovim gore tekstom dolazi do neslaganja i kontradiktornosti.

  Sa jedne strane sex nam daje finije supstance dok sa druge strane uzdržavanje od sexa nam smanjuje entropiju?

  Šta je bolja hrana. Sex ili uzdržavanje od sexa?

  ОдговориИзбриши
 2. Anonimni: "Sa jedne strane u učenju IV puta se kaže da se hranimo raznim utiscima i što su oni suptilniji, tj finiji hrana je kvalitetnija."

  Ne bih to tako definisala. Mislim da „suptilnost“ ne potiče u prvoj liniji od samih Utisaka. „Morate da shvatite da su spoljašnje stvari najmanje važne od svega. Važne su unutrašnje stvari, unutrašnji rat.“, kaže Uspenski.

  U IV Putu je ključno da primimo i obradimo Utiske SVESNO. Da postavimo Pamćenje sebe na mesto ulaska Utisaka, kako se to kaže, da budemo budni dok smo u interakciji sa svetom. To je ono što proizvodi suptilniju hranu.

  Anonimni: "U knjigama se često provlači da se kroz sex može dobiti kvalitetnija hrana. Interesuje me na koji način se to ostvaruje jer sa ovim gore tekstom dolazi do neslaganja i kontradiktornosti."

  U mnogim knjigama se često provlači i teza da se suzdržavanjem od seksa može proizvesti veoma kvalitetna hrana. Toliko o knjigama:-) A šta je sa praksom?! Suzdržavanja ili upražnjavanja, naime:-)

  Rekla bih da - kao i kod svih ostalih utisaka - stvar zaista nije u dilemi „seks da ili ne“ – time se bavi samo naš formatorni centar - već u tome na koji način primamo i obrađujemo te utiske – mehanički ili svesno. Da li smo prisutni ili spavamo. Ili sanjamo da smo budni. Kao što možemo mehanički upražnjavati seks, tako se možemo mehanički i suzdržavati, jer ljudi nisu na podjednak način mehanični.

  Doduše, seks ipak nije odlazak u šoping ili veče u društvu čarobne TV-kutije. On u sebi sadrži vrhovni, najviši utisak – drugu osobu.

  Pozdravljam te, Anonimni. I hvala na komentaru!

  ОдговориИзбриши
 3. Rekao bih i jedno i drugo. Obično kada kažemo "seks ili nešto drugo" pomislimo samo na Seksualni Čin. No, Seksualni Čin je PRAŽNJENJE Energije, a ne HRANJENJE Energijom. Isto tako bi mogli reći da većina današnjih "tantrika" koji upražnjavaju Seksualni Rad imaju izgrađeno Kauzalno Tijelo jer, pobogu, to je Hrana koja najbrže izgrađuje 4. tijelo. No, sa susretom sa njima ostane ti gorak ukus u ustima.
  Tradicija s druge strane kaže da bi uspijeli da nešto Transformišemo ili da se Hranimo Utiskom moramo dovesti Pažnju ISPRED Ličnosti, tj. Reakcije neke Funkcije ili svih zajedno (misli, emocija, pokreta, itd.) što je ujedno i Svijesni Šok. Ukoliko nema Svijesti, ili Pažnje, prije Ličnosti Utisak prelazi u Ličnost i samim tim je osnažuje te nije iskorišten do kraja.
  Na isti način, ukoliko se u nama probudi Seksualnost, koju obično ne možemo da percepiramo u Čistom Obliku jer njen Vodonik je prebrz za Ličnost, kao i za Pažnju, sem ukoliko ta Pažnja nije oblik Svijesnosti/Budnosti (Svijest o samom Sebi) koji je isti Vodonik kao i Seksualna Energija, ne možemo Transformisati Seksualnu Energiju ispoljili je mi kroz Seksualni Čin ili kroz tzv. Celibat ili UZDRŽAVANJE od Seksualnog Čina.
  S tom jasnoćom dobijam odgovor da Seksualni Čin je samo PRODUŽETAK a ne kako se obično misli sama Seksualna Energije. Ukoliko se u meni probudi Seksualnost, i primjetim je kada se ispolji na nekom od Centara, tipa Emotivnom kroz strast, zanos, požudu ili šta već ili kroz Motorički u vidu pokreta, GRUBLJIH i NIŽIH strasti, ili kroz Intelektualni MOGU da je BUDEM SVIJESTAN, tj. da je Posmatram i ne dozvolim daljnjim REAKCIJAMA Centara da je sprovode ili prosto da Reaguju shodno vezama između njih. To Posmatranje, prije svega, 1. sprečava daljnje rasipanje Energije bili "svjesnom maštarijom" ili zloupotrebom Centra; 2. Omogućava mi da Transformišem tu Energiju u Posmatrača shodno Zakonu "da Energija teče tamo gdje je Svijest" - tj. ako sam Svijestan onda Seksualna Energija ide ka Svijesnosti ili Izvorištu te Svijesnosti ili ako sam Nesvjestan Energija ide u Centar koji je u tom trenutku dominantniji ili čiji je Gravitacioni Uticaj jači; i 3. To ojačava Posmatračako Ja koji je iste Kvalitete kao i Istinsko Ja.

  ОдговориИзбриши
 4. Ukoliko čovjek Radi na Seksualnosti sa Partnerom to znači da više nije u pitanju samo njegova Seksualna Energija, već i Energija Partnera te samim tim on prima i Utiske od Partnera, što pojačava i Energiju ali i određeno Energetsko stanje Partnera. Rad sa Partnerom to je pojačavanje Seksualne Energije do strahovitih granica i ukoliko jedan od partnera ne umije dovoljno da kontroliše, tj. ne umije da održi Svijesnost to isto tako djeluje i na drugog partnera te i njega uvlači u Nesvjesno prepuštanje Seksualnosti.
  Prije nego što krene bilo kakav Rad sa Partnerom, čovjek mora da provede nekoliko godina u Radu na Sebi, a onda nekoliko mjeseci ili čak i godinu ili dvije u SAMOSTALNOJ PRIPREMI prije Seksualnog Rada, sa Seksualnom Energijom.

  I uzdržavanje i Seksualnost (kao i Seksualni Čin) je DOBRA HRANA ukoliko IMA NEKO DA održi Svijest kada se Energija ispolji.

  Primjer:
  Kada se probudi Seksualnost u nama, obično je osjetimo u donjem dijelu stomaka kao određenu napetost koja dovodi do zgrčavanja stomaka, ali i do pojave Strasti u određenom procentu u zavisnosti od Snage Impulsa. Prvi koraci su da se održi Pažnja u ODNOSU na Seksualnost. Tj. da se Posmatra bez da se ona dalje stimuliše. Drugi korak jeste da se ona održava i ujedno, ili kroz Vizualizacije i Disanje ili polovičnom Identifikacijom i Posmatranjem pojačava i Posmatra. Treći korak je da se počne polako učiti usmjeravanje u određene regije tijela, tj. da se vodi samom Pažnjom u različite dijelo tijela. Četvrti korak je da se ona polako vodi u Izvorište Svijesti ili Posmatračko Ja, a to znači da je tada već u pitanju Prava Svijesnost, ili da čovjek Osjeća Ja ili Ja Jesam te se ona usmjerava u njega. - To su sve načini treninga.
  Ako si distanciran od nje i ako si je jako dobro posmatrao, poslje i najjačeg stimulansa Seksualnosti OČI ti trebaju ostati ČISTE, ne MUTNE kao obično što nam se dešava.
  No, kada se radi na drugim koracima to može a i ne mora biti. :)

  Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 5. "Prije nego što krene bilo kakav Rad sa Partnerom, čovjek mora da provede nekoliko godina u Radu na Sebi, a onda nekoliko mjeseci ili čak i godinu ili dvije u SAMOSTALNOJ PRIPREMI prije Seksualnog Rada, sa Seksualnom Energijom."

  Kada ovo kažete mislite da posle učenja svesnosti masturbiram koliko sam razumela i tu održim svesnost? :) Da li je to samostalna priprema? Hvala.

  ОдговориИзбриши
 6. Nisam baš na to mislio.
  Upravo većina ljudi čim je govor o Seksualnosti misli ili na Seksualni Čin ili na Masturbaciju.
  Moramo prvo spustiti "lopticu" nekoliko stepenica niže. POd tim mislim da Upoznavanje sa Seksualnošću ne započinje sa PRAŽNJENJEM Seksualne Energije ili kroz Masturbaciju ili Čin. Već POSMATRANJEM Seksualne Energiju u svakodnevnim okolnostima.
  Daću ti primjer, lakše se Razumijeti.

  Recimo pojavi ti se Seksualni Nagon, nebitno od čega. On u tebi izaziva određene manifestacije tipa pokret tijela, osjećaj ugode u tijelu, onda određeni stavovi tj. položaji, kretanje trnaca po tijelu ili Energije u određenim regijama, laganu napetost u polnim organima, donjem dijelu stomaka koja se onda penje prema Solar Plexusu, nakon toga aktivira se Emotivna Reakcija, pojavi se nešto što liči na Radost, određena Ekstatičnost Emotivnog Centra, on djeluje na Disanje i ono se ubrzava ili postaje dublje, izaziva lagane promjene na višim dijelovima tijela. Primjetiš kako se smanjuju Misli, Razmišljanje već prepuštanje toj Unutrašnjoj Ekstazi i slično. Misli nestaju ili se smanjuju jer Energija je prebrza i Intelektualni Centar ne može da je sljedi.
  Sada, POSMATRAJ TO. Ne mješaj se, ne prosuđuj, ne dopuštaj Analizu, već PUSTI tu ENERGIJU da u tebi radi i POSMATRAJ JE. ZURI u nju kao da je nešto IZVAN TEBE a ne u TEBI. Ako se jave bilo kakve REakcije, tipa Misli "šta dalje" ili da kreneš da Fantaziraš prosto se mentalno zapitaj "ŠTA JE TO?" - bez da si daješ odgovore. Ili ako se pojavi i odgovor ISPITAJ I njega. To pitanje NE STVARA SVIJESNOST, ali je ODRŽAVA.

  Posmatranje će ti dati Informacije, Znanje o tome što se u tebi zbiva kada se probudi Seksualnost.
  Ili da ti pomognem pitanjima:
  Koje pokrete imaš, koje stavove zauzimaš, kakvi su ti pokreti, kakvo je Disanje, kada se javlja Emotivna Reakcija, kada prelazi u Fantaziju, koje regije tijela najviše reaguju, kakva je to Reakcija, da li ona ujedinjuje nekoliko regija tijela? Onda kakvo je stanje ugode, koji kvalitet Misli izaziva, kako ti izgleda lice gledajući iznutra, tj. šta mišići lica rade, itd.. itd.. itd.. ?

  To znači Posmatrati Seksualnost kada se ispolji. I ne ići dalje za početak.

  Ili primjer na meni.
  Moj Rad sa Seksualnošću počeo je prvim danom Učeništva kod Majstora. Moj radi je bila određena kombinacija Gurđijeva i Ljeve Tantre, ne nebitno, samo govorim da ti pokažem tada što je bilo i što mi je ostalo u sjećanju.
  Prvo sam posmatrao kakve položaje imam. Primjetio sam da kada se ona pojavi, noge mi se stisnu, butine prema butinama, javi se reakcija u polnom organu, tada se pojavi pritisak iznad njega u predjelu Donjeg stomaka, što kasnije se širi i na leđni dio. Nakon toga Energija se kretala prema gore u Plexus. Što je rezultiralo Strašću, Požudom, Željom. Ta Želja je budila Senzulano uživanje u Seksualnosti pa čak i Maštu kakav bi to seksualni Čin bio, želja da se stopim sa ženom, primjera radi. Kada nije bila takva već silovitija, u zavisnosti od Centra koji je prvi Reagovao ili koji Dio Centra je bio zahvaćen, primjećivao sam da želim da se "zarijem" u ženu, da dominiram njome. To mi je dalo Materijala da posmatram zašto to želim, što sa tim dobijam, da li je to neka osveta, želja da kontrolišem, ili je samo nalet strasti (a nikada nije SAMO nalet strasti) i slično. Ili koje Maštarije u meni to izaziva i zašto. Obično je to bilo nešto što nisam probao.

  ОдговориИзбриши
 7. Kasnije, i to mnogo kasnije, mislim par godina kasnije, nastavio sam dalje. Posmatrao sam kako se Energija kreće, da li mogu da pomjeram tu Energiju u neke druge regije tijela, kako djeluje na Um u globalu i kako mogu da pojačam djelovanje te Energije. Kako putem Daha da je podignem u više regije, kako da je spustim u niže. Ili krenulo je lagani "trening" da odvojim Ejakulaciju od Orgazma. Nekada je to uključivalo Masturbaciju nekada rad sa nekom od Žena. Onda održavanje Svijesti i Posmatranja u toku ili Tantričkog Seksa ili Felacija i tome slično.
  Vježbe su bile da Dahom, Vizulazicijom, ili čak i određenim Mantrama (što nije od presudnog značaja) podignem Energiju u određene regije u Mozgu i stimulišem Nervne Centre poznatije kao Čakre. Ili kako da se stimuliše prednji režanj Mozga u kojem se tada pojavljuje Svijetlo i slično, no to je sada nebitno.

  Znači, prije svega, prvo POSMATRANJE, pa tek onda, nakon nekoliko mjeseci ili čak i godina, igranje sa Energijom.
  Ne žuri jer mnogi zaglibe zbog te igre UKOLIKO nije bilo izraženo Posmatranje, određeno Poznavanje sebe, Distanca, pročišćeni Centri, dovedeni u neki postotak Ravnoteže i slično.

  Nadam se da sam ti uspio pojasniti korake.

  Zdravo Živo

  ОдговориИзбриши
 8. I samo još nešto, nadam se da mi Jelena, ako se tako zove Vlasnica ovog bloga, neće zamjeriti.
  Nakon silnih 20 godina u Radu, tek sada mogu da se u nekoj mjeri poigram seksualnošću koja dobija začuđujuće oblike, ali koji nemaju nikakve veze sa Seksualnošću, iako mogu da se i s njom poigram u Drugome.
  Ovo ti kažem, da je Put ka Sebi dug i naporan.
  NIKADA ne preskači korake.. sve ćeš stići..

  Pozdrav i Sorry na prenatrpavanju sa komentarima.

  ОдговориИзбриши
 9. Kaala Bhaerava: „I samo još nešto, nadam se da mi Jelena, ako se tako zove Vlasnica ovog bloga, neće zamjeriti.“

  Ne zameram, naprotiv. Zahvaljujem se Anonimnom:-) tebi i A. na pokretanju zanimljive rasprave i želim dobrodošlicu.

  No, budući da je tema hrana: Postoji teorija da čovek nije na vrhu hranidbene lestvice, već da je i sam hrana – ne samo za Mesec:-) već i za bića, eteričnije strukture, koja su - budući odsečena od Izvora, Apsoluta – učinila druga bića svojim izvorom energije i koja koriste njihovu mentalno-emocionalnu energiju kao finosupstancijalnu hranu za sebe. Biće da je seksualna energija – bilo dobijena direktno ili pogrešnim korišćenjem seksualnog centra tokom bavljenja politikom, ekonomijom i šire (radosti za „nas“ male hrčke:-)) – prava poslastica. Budući da vibriraju nisko, u interesu im je da ljudsko biće ostane u malim, mehaničkim delovima centara, iz kojih zrači energiju odgovarajućih frekvencija.

  Takođe – budući odsečeni od Izvora – i sami se hranimo energijom drugih bića. To se ne odnosi samo na fizičku hranu, koju jedemo, već i na Pažnju, za koju se borimo. Pažnja je hrana, finosupstancijalna energija.

  A opet, čovek se može pomeriti u veće delove centara, gde je slobodan od svojih mehaničkih reakcija, gde ga Pomoć može dostići i gde impulsi iz njegovih viših centara dolaze do njega.

  Veliki pozdrav svima!

  ОдговориИзбриши
 10. Odličan dokumentarac, mislim da se u prevodu zove Zemljani, koji je prevedena na naš jezik, pokazuje zadivljujuću činjenicu šta radimo "svojoj hrani", kako je uzgajamo, ubijamo, kako se prema njoj ponašamo. Jedna Učenica Č. Puta je prokomentarisala na svom profilu nešto u stilu: "... razmišljam ko se s nama tako hrani i prema nama se tako ponaša..."

  Nisam primjetio da ijedan Entitet SMIJE uzeti Energiju bilo koga na neki način sem ako mu ovaj to ne dopusti, tj. sam tu energiju ne ispolji van, izbaci iz sebe. Naročito kada nam privuku pažnju kojekakvim lupkanjima, "dodirima" ili "lizanjem" po tijelu i slično. Tada je mi dobrovoljno dajemo u vidu straha, ili neke druge Neg. Emocije. Pitanje je koliko je Pozitivna Emocija, uzmimo sada da ona postoji na nivou neosveštenog Čovjeka, ukusna za njih?

  Isti slučaj je i sa Seksualnom Energijom. Pa dovoljno je samo pogledati oko nas. Seks sve prodaje, na svakoj reklami seksualni sadržaj vidljiv ili skriven da djeluje na Nesvjesno. A to nije samo zbog toga što znamo da smo svi na nivou seksualnosti negdje u 13 ili 14 godini, tj. skoro pa potpuno nezreli.

  Isto tako, iako nije poželjno govoriti o tome toliko javno, mislimo li da je Ezoterični Rad oslobođen od hranjenja sa nama? Ili da mi i sa Radom nismo Hrana nekom Višem Biću.
  Mislim da je Mr. G. rekao da je mudrost znati kome dopustiti da te pojede. Nižem ili Višem Biću.

  Pozdrav

  ОдговориИзбриши
 11. „Odličan dokumentarac, mislim da se u prevodu zove Zemljani, koji je prevedena na naš jezik, pokazuje zadivljujuću činjenicu šta radimo "svojoj hrani", kako je uzgajamo, ubijamo, kako se prema njoj ponašamo. Jedna Učenica Č. Puta je prokomentarisala na svom profilu nešto u stilu: "... razmišljam ko se s nama tako hrani i prema nama se tako ponaša..."

  Ili „dok ljudi budu mislili da životinje ne osećaju,
  Životinje će osećati da ljudi ne misle.“

  Sećam se jednog državnog praznika, kada sam imala snažan osećaj opšteg, javnog, gotovo ritualnog žrtvovanja sadržaja naših ručkova. Bez svesti o tome, koje se energije time hrane.
  I mislim da osećaj nije varao.

  No, da ne bih ograničila temu samo na delimu „vegetarijanstvo da ili ne“: Sve dok moderni čovek veruje da juneći but uspeva u frižideru supermarketa, ne Želeći da zna kako je nastao, bahato rabi resurse, bez poštovanja prema onome što ga hrani i održava na životu, bez svesti o svom mestu u celini, slika u ogledalu ne bi trebalo da iznenadi.

  Kao što zaista uglavnom NE ZNAMO čime se sami hranimo, NE ZNAMO ni šta se nama hrani:-) Potpuni reciprocitet.

  Evo linka:
  http://video.google.com/videoplay?docid=1264621349401144790
  Odličan dokumentarac! Hvala!

  „Nisam primjetio da ijedan Entitet SMIJE uzeti Energiju bilo koga na neki način sem ako mu ovaj to ne dopusti, tj. sam tu energiju ne ispolji van, izbaci iz sebe. Naročito kada nam privuku pažnju kojekakvim lupkanjima, "dodirima" ili "lizanjem" po tijelu i slično. Tada je mi dobrovoljno dajemo u vidu straha, ili neke druge Neg. Emocije. Pitanje je koliko je Pozitivna Emocija, uzmimo sada da ona postoji na nivou neosveštenog Čovjeka, ukusna za njih?“

  Prema mom mišljenju i nekom skromnom iskustvu, obe su tvrdnje tačne: gotovo je sigurno da pozitivna emocija nije jestiva za njih. I gotovo je sigurno da se energija ne može uzeti bez našeg pristanka.

  No, kako se dobija hrana, koja je jestiva?
  Uz stalno ponavljanje obrazaca bez znanja o obrascima i bez znanja o ponavljanju, uz neprestano generisanje jestive hrane?

  „Isto tako, iako nije poželjno govoriti o tome toliko javno, mislimo li da je Ezoterični Rad oslobođen od hranjenja sa nama? Ili da mi i sa Radom nismo Hrana nekom Višem Biću.
  Mislim da je Mr. G. rekao da je mudrost znati kome dopustiti da te pojede. Nižem ili Višem Biću.“

  Manje-više, znanje samo sebe čuva. Ne može se pružiti dok nema nekoga ko bi ga primio. Zato neka se govori.
  Mislim da je Mr. G bio veoma mudar gospodin:-)

  Kaala Bhaerava, veliko hvala za posetu i zaista kvalitetne i promišljene komentare!
  Bilo mi je zadovoljstvo.

  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 12. Анониман02. март 2012. 04:33

  Da li neko može da mi odgovori šta je onda dobra hrana sa stanovišta rada i pamćenja sebe?

  Primetio sam da menjanje sredine, odlazak u prirodu kod mene izaziva bolje pamćenje sebe. Nekako osećam da se tada bolje hranim.

  Da li je onda bolje odlaziti češće u prirodu, planine , more ili to nema veze.

  Šta je dobra hrana? Da li su to pozitivne emocije? Da li su to utisci dok jedemo dobru hranu?

  Molim vas za neko objašnjenje. Hvala.

  Hogar

  ОдговориИзбриши
 13. Zdravo Hogare,

  Ovako otprilike gledam na stvari u skladu sa trenutnim, relativnim razumevanjem:

  Mislim da se najbolja hrana proizvodi kod svake pobede nad svojim mehaničkim reakcijama.
  Nikol npr. kaže: „Efekat toga da ne idemo za nekim mehaničkim reakcijama u sebi i da se osetimo slobodnim u odnosu na njih je magičan. Uočićete kada se to dogodi. Veoma je interesantno, ali je pitanje vašeg sopstvenog iskustva.“
  Moj pokušaj na tu temu u ovom tekstu: http://izagranice.blogspot.com/2010/09/put-u-ihtlan.html

  To znači da samoposmatranjem otkrijemo mesta, na kojima sasvim mehanički reagujemo i uzdržimo se od reakcije. Možemo na primer doneti odluku da tog dana nijedan jedini put ne izrazimo negodovanje zbog lošeg vremena ili korupcije u politici. Na primer da posmatramo sebe dok stojimo u nekom redu i iznutra se odvojimo od nestrpljenja, negodovanja zbog birokratije itd. koje se u nama tada rađa. To su moji primeri.
  Kod svakog su drugačiji, jer mi nismo na isti način mehanički. Zato je teško dati opšti odgovor na to šta je bolje.

  Što se samih utisaka tiče – ponovo na osnovu mog iskustva – s obzirom na uslove potrošačkog društva u kome živimo, čini mi se da je najuputnije prvo izvršiti dobru intoksikaciju, pre nego što počnemo da se bavimo pitanjem unošenja novih utisaka. Pored intoksikacije – čišćenja mašine – na ovaj način pravimo hranu i „organizovanjem borbe u sebi“, jer većinu svojih otrova jako volimo i teško nam je da ih se odreknemo.

  U pogledu emocija, nisam pristalica prizivanja pozitivnih emocija. Verujem da one u nama same procvetaju kada odnesemo pobedu nad negativnim. Put je borba za autentičnost. Takve su kakve su. Pokušavam da sagledam negativne, da pobedim kompulziju, pasivnu agresivnost, sumnjičavost, ...

  Naravno, neki su utisci iz našeg okruženja hranljiviji, neki ne. Meni takođe veoma prijaju putovanja, to se i spominje u Radu.
  Neke bi ZAISTA bilo dobro izbegavati.

  Želim ti dobar vetar u leđa na Putu i
  Postojanu Pažnju
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 14. Анониман02. март 2012. 10:47

  Imam pitanje:

  Detoksikaciju, fizicku, mentalnu, psihicku? Nekako sam sklon da mislim da je odgovor "sve od toga". Za fizicku detoksikaciju je jos nekako i najlakse, ali kako da znamo koji su nam to nasi omiljeni otrovi u tom mentalnom i psihickom, duhovnom smislu? Kako da sam uvidim da me truje nesto sto volim? Pa to je kao ovisnost.

  Pozdrav. N.

  ОдговориИзбриши
 15. Postovani N.

  Moj odgovor nije vezan ni za koji ezotericni pristup, a ni za IV Put... ali mislim da ce ti bar malo pomoci da odredis sta je to sto ima karakteristike "trovaca" i " spustaca" ... Pokusacu da to bude vrlo prakticno i primenjivo, i veoma kratko - instant :) ...

  Sve sto sa sobom nosi karakteristiku "Moram!"(ili, kako ti kazes - ovisnost), vec na prvi pogleda je prepoznatljivo kao "vezanost, obaveza,trovac, spustac"

  Ako mozes da popijes alkohol, kada je izuzetna prilika i tvoja povremena odluka, a ne pijes ga zato sto je to "neodoljiva potreba", onda te alkohol, bar u smislu koji se odnosi na ovo tvoje pitanje - ne "truje"

  Ako tako mozes isto i sa sexom, cigaretama, hranom i svim onim "potrebama" koje nam namece nas fizicki razmazeni aspekt bica ... onda je tvoje mentalno i psihicko stanje takvo da vibratorno nadvisuje te potrebe i ti si kontrolor situacije i "kocijas" svoga bica... Ukoliko te "potrebe" nadvise tvoj kontrolni sistem i udju u domen "neodoljivo-moram" , tada postajes zrtva jer je "kocijas" ustupio komande "konjima" i oni idu kuda ih "potreba" nosi, a to je obicno ka sve nizim sadrzajima i vibracijama... jer, lakse je ici nizbrdo... Tada, svaki nedostatak objekta ili zadovoljenja "potreba" stvara niske frustratorne energije koje angazuju i emocionalno telo da luci otrove u vidu najnizih vibracija ( sujete, ljubomore, mrznje, oholosti, pakosti,straha itd ... )te se uspostavlja "otrovno kolo-sprega" fizickog i emocionalnog, a razum, umesto da je "kocijas", postaje samo sluga prethodno pomenutim... Vecina danasnjeg covecanstav zivi bas po ovom modelu...

  Ako pazljivo posmatras samo ovih nekoliko "neodoljivo-moram-potreba" u svom zivotu, doci ces do mnogih odgovora na pitanje koje si postavio...

  Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 16. Анониман04. март 2012. 16:53

  Lepo i jednostavno objasnjeno. Hvala Ferdi.

  Pozdrav. N.

  ОдговориИзбриши
 17. N: „Detoksikaciju, fizicku, mentalnu, psihicku? Nekako sam sklon da mislim da je odgovor "sve od toga". Za fizicku detoksikaciju je jos nekako i najlakse.“

  Pod „intoksikacijom“ sam ovde sasvim konkretno mislila na fizičku detoksikaciju – po lapsusima se vidi koliko „volim/o svoje otrove“ hehe:-) Zaista sa njom ide najlakše, a mnogo energije dobijamo kada izbacimo glavne otrove iz organizma – energiju koju kasnije možemo da upotrebimo za druge stvari. Naravno, veliki deo onoga, čemu Rad uči, se upravo odnosi na psihičku, mentalnu, emocionalnu detoksikaciju. Na izbacivanje svih onih poznatih finosusptancijalnih otrova...

  Hvala na Pažljivom čitanju i korekciji!

  ОдговориИзбриши
 18. Анониман12. јун 2012. 13:32

  http://gurdjieffbooks.wordpress.com/2008/05/09/reason-sex-energies/

  ОдговориИзбриши
 19. Анониман18. јун 2012. 13:57

  To na tom linku se obicno zove "New age word salad" moze i BS, znaci lepo zvuci a ne znaci nista. Tipican new age. Pominju se stvari koje ja kod Gurdjijeva nigde nisam video, a navodno se govori i o Gurdjijevu. Treba uvek razlucivati sta valja, a sta ne.

  Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 20. Interesantna potreba za reakcijom:-)
  Umesto posmatranja koprcanja malih Ja, koja bi da reaguju.
  A posle mnogo Rada i delovanja.
  Doduše, samostalna reakcija predstavlja važan korak napred. Mnogi još očekuju da neko drugi Reaguje na ono na šta oni smatraju da treba
  Reagovati:-)

  Što se linka tiče – zaista ne znam, nije stigao na red.

  Ali imam jedno interesantno zapažanje. Naše ’mišljenje’ u nižim delovima centara uglavnom počiva na asocijacijama, pa mi je zaista zanimljivo da je asocijacija na temu o hrani (utiscima) kod dosta ljudi bio seks, počevši od Anonimusa I:-), preko A, anonimno poslatog linka, anonimne reakcije na njega itd. Zbilja interesantno.

  Ne znam, možda ima veze sa time da su centri za hranu i seks smešteni u prednjim režnjevima, blizu jedni drugih – u nadležnosti hipotalamusa – pa je to najbrži put za stvaranje jedne sinapse...

  Ili seks mnogima zaista jeste najhranljiviji ... jedini hranljivi utisak.

  ОдговориИзбриши
 21. Анониман19. јун 2012. 12:39

  Zar ne bismo mogli onda reci da je, naprimer, i ceo ovaj blog "interesantna potreba za reakcijom"?

  Mnogo je jednostavnije sve to samo u sebi shvatiti i kontemplirati. Sve sto izadje napolje, jeste reakcija, htelo-ne htelo. Da li se moze ziveti samo u posmatranjima i delovati napolje bez malih ja? Koliko ljudi bi shvatilo sta je to "unutrasnji posmatrac" hteo da kaze, ako to ne bi islo putem posrednika, odnosno nekog malog ja, koga ljudi poznaju? Kako bi uopste poruka isla bez takvog posrednika?

  Da li bi poruka koliko god tacna bila, uopste i zaintrigirala nekoga, ako ne bi imala "udicu", odnosno nesto na sta se moze reagovati? Kao u ovom slucaju Iza Granice :) Da li bi ljudi koji utisak povezuju sa seksom, bili u stanju da vide poruku bez zakacene male "frktalice" na koju mogu emotivno da se zakace?

  Meni je zanimljivo sto je asocijacija na "utisak"; "ugoda" i "prijatno", (jer ljudi tako vide seks). Dok su "neprijatno" i "nezgodno" jednako vazni utisci, al' eto, nisu seks . . . Otud i "potreba za reakcijom". Reakcija je samo rekla "sta ste se zakacili za seks, jeste to lepo, zanimljivo i zdravo, ali ne toliko vazno" Preveliko pridavanje paznje seksu apsolutno vodi na pogresan put.

  Pritom znam da "Preveliko pridavanje paznje" nece biti shvaceno, ali kurir, malo ja, ne moze malim ja kuririma drugih ljudi, to da objasni direktno (ne moze, ne postoji mehanizam) Moze samo svako sam za sebe da shvati.


  Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 22. Анониман19. јун 2012. 12:46

  Ah da, mala ja su posmatrana, ali zbog visih interesa je odluceno da se reaguje. Reakcija je namerno malo "obojena", radi bolje prijemcivosti. Na kraju, nista "licno" niti vazno, samo mala ciljana eksklamacija. (eto, da objasnim :) )

  Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 23. Mnogo je jednostavnije sve to samo u sebi shvatiti i kontemplirati. Sve sto izadje napolje, jeste reakcija, htelo-ne htelo.

  Da, čak i posmatranje i kontemlacija jeste reakcija.
  Ne mislim da je reagovanje loše, naprotiv, verujem da ovde jesmo da bismo ušli u interakciju sa okruženjem – sa Drugim, sa Ti – i rasli kroz nju. Da bismo primali utiske i reagovali na njih – od doživljaja okruženja – Ti – kao krajnje neprijateljskog uz reakciju malog raspona “bori se ili beži”, preko potvrdjivanja ega na ličnom planu i preko identifikacije sa grupama, osuđivanja, sve dok ne stignemo do razumevanja i empatije – jer znamo da smo svi duše na putu kući na razlicitim stepenicama - povezivanja sa Apsolutom ili našim višim centrima, ako tako više volite ... iiiii ... U nekoj tački vremena/prostora apsolviramo lekcije na ovom planu postojanja.

  Drugim rečima, postepeno podignemo svoje vibracije.

  No, sa reakcijama je problem u tome što je tokom naše interakcije sa okruženjem stvorena jedna gusta mreža utabanih puteva, uobičajenih reakcija, i svi utisci padaju na nju – Ličnost, našu receptivno-reaktivnu mašinu - i mi upravo kao mašina na pritiskanje istih dugmića odgovaramo uvek na isti način.

  Utisci bi morali da prodju kroz tu gustu mrežu da bi nahranili Suštinu, a da bi se to dogodilo, Ličnost mora da postane pasivna.
  Uobičajeno primanje utisaka ponekad zaista podseća na naš želudac, koji se baca na varenje obilnog roštiljskog ručka, ulažući ogromne napore da svari silne količine hrane, da bi izvukao tek po koju mrvicu zaista hranljivih supstanci.

  Tako, mislim da je seks ovde ‘isplivao’ ne zbog ‚prijatnosti‘, već zato što je utisak dovoljno jak, da se može probiti kroz mrežu i pružiti makar na trenutak osećaj da se živi …

  “Zar ne bismo mogli onda reci da je, naprimer, i ceo ovaj blog "interesantna potreba za reakcijom"?”

  Naravno. Iza granice je bila reakcija i verujem da je u međuvremenu dobila kreativan oblik slobodnog samoispoljavanja:-)

  Hvala na odličnom komentaru.

  „Ah da, mala ja su posmatrana, ali zbog visih interesa je odluceno da se reaguje.“

  I mislila sam da su viši interesi u pitanju:-)
  See ya.

  ОдговориИзбриши