12.01.2012.

GERARDUS GRIST: "O SVETU ..."

? ... Šta se zbiva ... ?
? ? ... sa Svetom i Čovečanstvom ... ? ?

! ... MI SMO KREATORI SVOG ŽIVOTA ... MI SMO KREATORI SVOG SNA ... ! 

Naš zadatak je da se probudimo iz sna koji zovemo naš život. Prvo moramo postati svesni da spavamo. Naše buđenje se odvija korak po korak u svakom životu. Uhvatite sada ovo – ljudska bića su iluzorni karakteri u svom sopstvenom snu. To je teško razumeti. To znači da mi u stvari ne postojimo, jer naši snovi prestaju kada se probudimo. Ko smo zaista mi? Mi smo Nerođena Svest, koja sanja da je ljudsko biće! Naš ljudski život ili san je iluzija. Međutim, dok god sanjamo, naši životi su realni! Naše okruženje je takođe iluzija. Naučili smo da ga prihvatimo kao realno. Probuditi se iz te realuzije je početak. Naše buđenje je proces u virtualnoj realnosti Vremena i Prostora. Naš život je trik uma...

 ... IGRA ČOVEKA NA ZEMLJI ...
 
Život na Zemlji traje već više hiljada godina.
Mi smo u završnoj fazi poslednjeg čina.
Svi glumci su na mestima i igraju propisane uloge.

Užasne stvari se događaju.
Publika gleda bez daha.
Iza svih događaja u tom poslednjem činu postoji skrivena agenda.

Takozvani dobri momci ne mogu da održe korak sa lošim momcima.
Čitava Igra je veoma misteriozna i intrigantna.

Milijarde ljudi su zainteresovane, a milioni zabrinuti.
Neki ljudi čak pokušavaju da poprave Igru sa strane.
Svrha Igre je da probudi one koji su spremni.

Čovečanstvo prolazi kroz vremena puna iskušenja i mnogi nisu u stanju da drže korak.
Ljudi su emocionalno uključeni i potpuno zaluđeni Igrom.
Mnogi ljudi pate zbog onoga što bi se moglo dogoditi u budućnosti.
Njihove mračne misli ne doprinose njihovoj dobrobiti.

IGRA IMA SRETAN KRAJ
(Oni, koji su spremni, će preći na 4D/5D)


... SVE JE KAKO TREBA DA BUDE ... 

To ne znači da sve stvari treba da budu onakve,
kakve većina ljudi misli da treba da budu.

Prosečno ljudsko biće živi u magli nesvesti
(Uobičajeno stanje, u kome živi većina ljudi)
i oni nisu u stanju da shvate
da je sve kako treba da bude.

Tako usled ozbiljnog nedostatka svesti
većina ljudskih bića nalazi greške u svetu.

Što više grešaka nalaze ili što su kritičniji,
to je veći njihov nedostatak svesnosti.

Mi smo kreatori sveta i ovde smo da bismo učili.
!  Niko ne može da uči u savršenom svetu  !

Stanje sveta reflektuje naše sposobnosti.
Unapređenje naše kreacije se mora obavljati na individualan način,
podizanjem nivoa svesnosti.
To se radi sticanjem mudrosti putem iskustava.

!  Mi kao Kreatori ne možemo reći drugima šta da kreiraju !

... KVANTNA JEDNOSTAVNOST ...

 Univerzum, visok i nizak, je istinski projekat „Stvaranje-Božanskog-Dela“. Sve počiva na Univerzalnoj Energiji, koju većina ljudi naziva Bog ili TIL – Beskonačno Svetlo (The Infinite Light). Ono je vibracija energije i neutralno je. Istinski „Stvaraoci-Božanskog-Dela“ su Bića nalik onome što nazivamo trenerima. Oni kontrolišu ili programiraju niže svetove. Naravno, oni su na malo višoj stepenici od ukrotitelja lavova, jer su Božanska Bića ili Ko-Kreatori. No, sve su stvari relativne ... 

Svi svetovi podsećaju na cirkuse na globalnoj skali i sva su „Dela“ stvorena tako da Duše ili Univerzalne-Jedinice-Svesti mogu da stiču iskustva. U stvari, mnoge od tih jedinica kreiraju svoja sopstvena iskustva budući da su sve Jedinice Hologrami ICU (the Infinite Creative Universe) – Beskonačnog Kreativnog Univerzuma ... 

ICU je jedan Um, koji zamišlja da je Mnogo i pušta da se njegova imaginacija slobodno raširi u svim ili među svim njegovim aspektima. Trik je uživati u imaginaciji, uključujući iskustva, koja kreira, bez poređenja jednog sa drugim. Da nema „Stvaraoca-Božanskog-Dela“, slobodno nazvanih Programeri, Univerzum bi bio potpuno nepokretan i mrtav. To bi bio jedan beskonačan kompjuter bez software-a. Na ovaj način – svi Aspekti su zaposleni i većinom imaju ideju da idu negde ...   

Naravno, nijedno Biće ili Entitet ne ide nigde, jer su svi događaji njihovi snovi, koji se odvijaju u  njihovom sopstvenom beskonačnom Umu ili Imaginaciji. Prema dizajnu, nijedno Biće ne može iskočiti iz svog sna po svojoj volji. Međutim, to se događa kada se odigra pravo Buđenje. To se događa svim sanjačima ili ko-kreatorima, kada dođu do kraja svog Kreativnog-Programa ili kada u potpunosti shvate da čitava univerzalna aktivnost nije ništa drugo do projekat „Napraviti-Božansko-Delo“. Sva Bića ili Entiteti kruže unutar univerzuma od Vrha do Dna i ponovo nazad. Jedan ciklus se naziva Beskonačnošću. Univerzum je strukturiran-Pokret unutar Budnosti ili Svesnosti. To je beskrajno Putovanje bez određene destinacije – osim konačnog cilja Potpunog Buđenja! Mi smo Nerođena Svesnost koja kruži gore i dole, kao i sa strane...

Većina Bića (a posebno Ljudskih Bića), koji svojim bližnjima govore o projektu „Napraviti-Božansko-Delo“ bivaju odmah proglašena ludim! Po pravilu mase su suviše zauzete da bi primetile da su ona pogodila Istinu. Većina ljudi, na primer, mrzi Istinu i kloni je se kao kuge. Ipak, svi oni je traže, ne shvatajući da oni Jesu Istina. Svi su veoma samo-angažovani u pokušaju da fiksiraju ili spasu svet. Oni igraju Svetlo da tako kažem. Fiksiranje i spasavanje sveta je sebična sklonost, koju nazivam Osećati se Važnim! Uprkos te loše navike – sve voleći efekat projekta „Stvaranje-Božanskog-Dela“ slavno proglašava univerzum sa win-win propozicijama. Drugim rečima – nema gubitnika ... 

Obaveza je svih ljudi i drugih bića da budu izloženi projektu „Stvaranje-Božanskog-Dela“. To je automatska ili unapred predviđena situacija! Na kraju će se svi oni pomeriti na gore i postati i sami „Stvaraoci-Božanskog-Dela“. Sva Bića i Entiteti su u osnovi Jedinica Kreativne Energije, koje unapređuju sebe. Postoji mnogo prostora i posla na Vrhu. Ako je neko zaista dobar u tome, on postaje Programer-Božanskog-Dela ili Ko-Kreator. Sve Galaksije su ih pune ...

Rad u korist univerzuma se deli u skladu sa sposobnošću da se postigne samo-zaborav i da se igra bilo koja ulogu ubedljivo, ne otkrivajući tajnu da se „nešto dešava“ ili „okreće“, kao što bih ja učinio, rekavši vam sve ovo (smile ’mister grin’). U međuvremenu, nekoliko sasvim malobrojnih glumaca stvaraju univerzalnu istoriju, postajući odmah Hrist ili Buda. Neki su to bili i kada su prispeli – ali nijedan Majstor neće reći da je on/ona majstor! Najzad, mada ne na poslednjem mestu, korisno je ponovo spomenuti da je čitav Univerzum ...
! Projekat – Stvaranja – Božanskog – Dela Ljubavi !

... MIR IZNUTRA DONOSI GLOBALNI DAR ... 

Mir u svetu je trenutno nemoguć.
On je nemoguć zbog nedostatka ljudske svesnosti.
.. Mir iznutra .. ili prihvatanje onoga što jeste .. je Moguć ..

Kada dovoljno ljudi bude miroljubivo – mir u svetu će u-slediti.
... Ono što smo iznutra se reflektuje Spolja ...

Rad za mir ili menjanje sveta sada neće uspeti.
Ima suviše mnogo energija koje se suprotstavljaju naporima u pravcu Mira.
Nijedna okolnost, agenda, program ili stil života
neće biti prihvaćen od strane Vladara Sveta.

Uvek će biti nemira i nespremnosti da se prihvati Promena.
To su uslovi, u kojima živimo u Svetu.
To je Priroda Planete Zemlje.

... U budućnosti mir će biti moguć ...
Da bismo imali mir u svetu potrebno je da Prvo imamo mir iznutra.

... Mir iznutra donosi Globalni Dar ...

 ... KAKO KREATOR ULAZI U KREACIJU ...
 
Mi kao Kreatori ili Univerzalni Duh u obliku ljudskih Bića, ulazimo u svoju fizičku kreaciju kao male jedinice svesti. Međutim, u san kreacije ulazimo u stanju nesvesnosti! Neka Učenja to nazivaju Biološkom Stazom. Ne ulaze sve takozvane nezavisne jedinice-svesti u fizičku kreaciju – mnoge ostaju na drugim nivoima kreacije ili denzitetima. Stupamo na naš put kreacije na dnu fizičke realnosti. Možemo početi kao Atom ili kao talas... 

Mi kao Kreator ili Sveznajući isijavamo sićušne jedinice svesti sebe svuda duž svoje kreacije. Te jedinice su u stanju nesvesnosti. Stupamo u fizičku kreaciju kao naizgled nezavisna nesvesna energija ili duševna jedinica. Napredujemo kroz bezbrojne stepene rasta ili inkarnacije. Ta radijacija se nastavlja večno u kontinuiranoj struji talasa koji konačno pogađa oblast fizičke realnosti. Materija i Um su ista energija sa različitom brzinom frekvencija vibracija. Oni su kontinuum...

Te male jedinice svesti su kao univerzalno seme, koje su rasejali Kosmički Vetrovi Kreacije. Bog da tako kažem - je nalik Beskrajnom Rascvetalom Maslačku – koji raznosi svoje seme svuda duž Kreacije. Ti i Ja smo dve takve semenke. Beskrajni Rascvetali Maslačak živi unutar tebe kao Duša ili Svest koja Jesi ...

Na početku putovanja te jedinice svesti ili seme su sasvim uspavane ili nesvesne. Putem iskustava, koja dožive, one uče i rastu u pravcu većeg stupnja svesti. Svi mi Ljudi na primer polako ali stalno napredujemo na lestvici Svesnosti. To postaje očigledno kada takozvana nezavisna jedinica svesti postane dovoljno svesna da dokuči – ko ili šta je ona stvarno. Najzad se rađamo kao Biće sa Hristovom Svešću ili kao Buda ... 

Trenutno, ima mnogo Bića sa Hristovom Svešću i Buda na planeti Zemlji – ali njihov broj ne čini razliku – proces postajanja svesnim je isti. Izražen zemaljskim godinama, proces rasta i učenja je veoma dug. Sa druge strane – Deset Miliona Godina je trenutak u Beskraju ...

... Sretan Put – Tvoj dolazak je Siguran ... 

? ... KO ILI ŠTA JE BOG ... ?

Bog je T I L (The Infinite Light or Infinite Energy) – Beskonačno Svetlo ili Beskonačna Energija. Univerzum se kreće oko njega! Možemo to nazvati Energija – Svest ili Tiha Nerođena Svesnost. Putem svoje vibracije svest ili um kreira geometrisjke ili dinamičke obrasce ogromne složenosti. Ti obrasci ili vibracije postaju sva živa bića ili predmeti u univerzumu. Što je veća njihova kompleksnost, to su više svesti u stanju da apsorbuju.

Svest je kvalitet koji je u stanju da prepozna sebe i/ili druge. Svest je sposobna da oseti druge vibracije Energije ili Supstance od kojih su načinjene sve stvari. Svest je Život ili Bog sam! Možemo takođe reći da je Bog Kreacija. Time mislim da je Bog isto što i Kreacija! Bog ili Život ili Kreacija su vibracije Energije ili Svesti! 

Sada – toliko za sada od onoga što želim da kažem. Dobra stvar je da niko ne mora da se složi sa mnom. U međuvremenu, svi mi smo Istina i Realnost! Kao takvi – imamo mišljenja. Mišljenja su prolazna lična istina – ona se uvek menjaju. Toliko za sada, Narode! Molim vas, zabavljajte se sa mojim Mišljenjima. A u međuvremenu ...

Neka Duša Koja Jesi
Bude Blagoslovena
Svojim Sopstvenim Beskonačnim Svetlom
... To all brilliant souls who visit this Pages ...
Welcome ... Welcome ... Welcome

... Brilliant souls share my work with Others ...
( Don't Ask - Just Do It )
Nastaviće se ...

Нема коментара:

Постави коментар