30.01.2012.

Ingrid Vallieres - Samoisceljenje za sve

Predavanje na kongresu Evropske akademije za procese samoisceljenja - SHP - 01.11.2009.

Preuzeto: LINK

Prevod: Jelena
Duša dolazi iz nemerljivog stanja univerzalne svesti, Sve-Jedno-Bitka. Njeno pravo, stečeno rođenjem, njena priroda, je da ekspandira, da u sebe sve uključi, da ostvari sveobuhvatnu percepciju, i da iz tog stanja stvara i kreira – prvo u mislima, zatim u energiji i najzad u materiji.

Putovanje u polaritet vodi dušu iz božanskog stanja Univerzalne svesti, koja je nadlična, do koncentracije na sebe samu. Iz bezgraničnog Sve-Jedno-Bitka nastaje identitet, bezgranična duša postaje izdvojena jedinica i time Ličnost.

Na početku svog puta u svet iskustava ona je planirala da sve iskusi i sazna, da oseti ono „napolju“. Ona traži avanturu, individualni doživljaj svih izdeljenih delova svesti. Kao što učenik na praksi prolazi kroz sva odeljenja nekog preduzeća – tako i duša prolazi kroz različita duševna stanja: boje, oblici, prostor, vreme, znanje, komunikacija.

Pri tome luta kroz pojedinačne iskustvene jedinice i sve više se udaljuje od pradomovine, od beskonačne univerzalne svesti. Duša postepeno zaboravlja da dolazi iz jedinstva. Kao što kod novorođenčeta još postoje sećanja na onostrano i na duševna stanja, ali polako nestaju posle otprilike 7 godina, tako i duša postepeno zaboravlja zbog čega je krenula na put i počinje ponovo da čezne za svojom napuštenom pradomovinom. Ona se latentno seća stanja, koja su bezgranična – punoća, ekstenzivnost, samorazumljivo postojanje u moru svesti.Individualnost donosi sa sobom razgraničenje, odvajanje i time osećaj nedostatka. Mnogo toga, što čoveku sada nedostaje, je postojalo u izvornom stanju – osnovni ciljevi i želje čoveka su sećanje na savršenost:

• Želja za znanjem i spoznajom – SVE - ZNANJE,
• Želja za ljubavlju – SVE – LJUBAV,
• Želja za moći – SVE – MOĆ,
• Želja za sigurnošću – SVE ljubav i bezbednost.

Duša sebe može DOŽIVETI kao manje, ali ne može BITI manje od onoga, što je utemeljeno u njenom izvornom stanju!

Da bi mogla da stekne pojedinačna iskustva, duša sebe mora da porekne kao celinu. Međutim, u pojedinačnim iskustvima u polarnom svetu dušu pored avantura u novoj zemlji očekuju i: 

GUBITAK, ODVAJANJE, OGRANIČAVANJE, USAMLJENOST, USMERENOST NA SEBE, ČEŽNJA ZA DOMOVINOM, KOJU JE NAPUSTILA.

Duhovno stvaranje vrednosti znači: Čovek je svestan svog božanskog porekla i poima sebe kao dušu sa stvaralačkom snagom i beskrajnom moći kreiranja života.

Sva kreativnost, punoća ideja, potencijali, načini izražavanja već postoje u duši, deo su njenog bića – u Univerzumu, u spoljnom svetu se nudi mogućnost da se ti unutrašnji potencijali i vrednosti žive. Kao kakav dizajner ili arhitekta, koji sedi pred belim papirom – na taj beli papir on može da nanese sve što mu pričinjava radost. Na ’dizajnerskoj tabli’ sve je još misao, ideja, nacrt. Ako se ideja primeni u nekoj modnoj kreaciji ili građevini, promene više nisu moguće.

Sve ono što nije bezgranično, potpuno i savršeno, predstavlja stanja izvan univerzalne svesti, pa tako i inscenirane stvarnosti, igrališta, koja je duša stvorila da bi iz BITKA prešla na DELOVANJE i tamo imala mogućnosti za igru. Za igru su potrebne sloboda i granice. Avantura i radost u igri dolaze otuda, da se prevladaju čak i skrivene prepreke, da se dokaže veština i umeće, da bi se stiglo do dogovorenog cilja. Te aktivnosti mogu da budu tako uzbudljive i tako realne, da duša prvo ponekad zaboravi da je to samo igra i drugo, pati pod preprekama, koje je sama stvorila – kao dete, koje hoće da igra „Čoveče, ne ljuti se“, ali se onda ipak vređa i ljuti kada izgubi.

Ponekad mi izgleda da duša namerno baca ključ do svog dvorca u univerzalnoj svesti, da bi sama sa sobom sklopila opkladu, da li će sopstvenim snagama ponovo pronaći taj ključ. Ukoliko je duže vremena u negostoljubivoj oblasti, grdi sebe, svoju lakomislenost i žali se zbog trnovitih puteva i tegobnih poduhvata, u koje se upustila!

Patnja i nedostatak svesti dolaze od odvajanja, otcepljenja, zaborava i neznanja. Manjak svesti znači da smo se odvojili od obilja. Ono što nam naizgled nedostaje, nekada smo dobrovoljno odbacili ili smo ga zapostavili. Tako su bolna iskustva i patnja savet da se okrenemo sebi, preispitamo i promenimo svoju odluku o odbacivanju.

Možemo da patimo ili možemo da učimo.

Cilj ljudskog života je razviti 

samopoštovanje i samosvest

postati svestan sebe, svoje prave prirode, otkriti raznolikost života i ponovo pronaći Jedno u pojedinačnom.  

Psihoterapija uvek počiva na izgradnji samopoštovanja –
Samopoštovanje je imunološki sistem psihe
– ukoliko ona ima zdravo samopoštovanje, sve situacije postaju rešive!

Ljudske ego-igre, potiskivanje i pogrešne procene vode i nevolju. Moje iskustvo kao terapeuta je da su nevolja i nedostatak iskustva, koja su neophodna da bi se ukazalo na sledeća pogrešna stanja:  

1.  Nedostatak poštovanja i zahvalnosti
Pažnja se poklanja stanjima, koja nisu adekvatna, a suviše malo se cene pozitivne stvari, koje čovek ima, na primer zravlje!

„Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja ništa nema vrednost.“
„Žalio sam se zbog toga, što nemam cipele, a onda video nekoga ko nema stopala!“

Koliko godina imate? 30, 40, 50, 60? To znači da vas je Univerzum svih tih godina podržavao i zadovoljavao vaše potrebe, inače ne biste bili tu! Neki se ljudi za svoj rođendan žale što su stariji godinu dana – molim, šta je alternativa? 

Jedna vežba, koja jača našu svest o bogatstvu, je sastaviti listu svih onih stvari, koje čovek poseduje – a to će biti duga lista!

Zahvalni za sve prijatelje, poznanike, članove porodice, učitelje, koji su nam pomagali tokom života – ali i za nepoznate, sa kojima se možda uopšte nismo sreli – nekoga, ko nam je odobrio zahtev za terapiju, molbu za stipendiju, unapređenje. Nepoznati, koji mi je ponudio svoje mesto, koji mi je pomogao oko zamene gume, osoblje, koje me je negovalo tokom boravka u bolnici. Osobe, koje su mi pričinile radost nekim interesantnim putovanjem ili događajem, kao što je ovaj seminar u Minhenu!

Ako bismo sastavili listu ljubaznosti, koje su nam učinjene u životu – i ona bi bila veoma duga!

Uz poštovanje dolazi i nega:
Ona znači da nakit, automobil, stambeni prostor budu očišćeni i održavani u redu, da se održi pregled nad finansijama, da se o ljudima u našem životu razmišlja uz ljubaznost i uvažavanje, da se naši potencijali žive svesno ... 

Ono, što se ne poštuje i ne održava, biva izgubljeno!

2. Nedostatak odgovornosti i izvornog poverenja
Prenošenje poverenja na medije, politiku, institucije

Kada se pojavi problem, Univerzum ima već 3 spremna predloga rešenja! Blagostanje je unutrašnji osećaj!

Blagostanje je način mišljenja i života, život se živi iznutra, ne spolja! Čovek sebi ne može dopustiti da prepusti tzv. ekspertima u politici i privredi da odlučuju o tome, šta je naša realnost i kako treba da mislimo i osećamo!

Nismo odgovorni za ono što stoji u novinama i što se događa na berzama – ali smo odgovorni za ono, šta o tome mislimo i kako se odnosimo prema tim informacijama!

Spolja se često izaziva utisak, da je svet u haosu, da je priroda uništena, da su ljudi destruktivni, agresivni ili psihotični (Amok  malajski: meng-âmok ‚ ’u slepom besu napasti i ubiti‘ je ekstremno psihičko stanje, koje se može ispoljiti neuračunljivošću i apsolutnom spremnošću na nasilje.prim.prev.)! Cilj prikupljanja ovih negativnih informacija je da se čoveku nametne osećaj da je nesvestan i bespomoćan, i da zbog lančanih reakcija i složenosti odnosa mir, sreća i zdravlje uopšte nisu mogući na Zemlji! Time se umanjuje vera u život i umanjuje se potencijal ljudi – kada je čovek rezigniran i kada se oseća bespomoćno i zbunjeno u odnosu na život, postaje lako podložan i sasvim bezopasan za manipulatore na ovoj Zemlji!

Istinska sloboda je ne dopustiti da spoljašnja realnost
postane unutrašnja!
Kada se prikazuju negativne slike, mi možemo odlučiti 
da li ćemo pritisnuti taster „enter“ ili ne, da li ćemo to kupiti ili ne!

Vidimo da postoje teškoće, ali im ne pripisujemo trajnu egzistenciju! „Drugi nas mogu privremeno prikočiti i onemogućiti, ali jedino sami sebe možemo trajno zaustaviti!“

Možemo da odlučimo da učestvujemo u bogatoj matici života, da se hranimo na praizvoru i da usmerimo svoju orijentaciju ka najvišem mestu: ka Bogu, ka Apsolutu, ka najvišoj Inteligenciji i da izgradimo izvorno poverenje u Veliki Duh.

Možemo se okružiti ljudima, koji u životu traže pozitivno i sa kojima razvijamo uzajamnu podršku da u životu delujemo osmišljeno i da posmatramo svoju slobodu kao pravo po rođenju.

Albert Švajcer je rekao: nisam spreman da prodam svoje samoopredeljenje za sitniš. Hoću da padnem, ponovo ustanem i smem da počinim greške – to znači: da sam slobodan čovek!

U terapeutskom radu je reč uvek o pronalaženju i otklanjanju verovanja, koja sprečavaju slobodan razvitak života:

Tu nalazimo rečenice, kao što su:
• Siromaštvo je odlika plemenitog karaktera
• Bogatstvo je znak egoističnog ponašanja
• Čovek mora teško raditi da bi nešto postigao
• Ne sme mi biti suviše dobro, jer ću inače prevršiti meru
• Ovi gore će već znati šta da učine
• Religijski i politički lideri, eksperti to znaju bolje
• Šta uopšte mogu da učinim!

Hiljadugodišnja manipulacija leži iza ovih dogmatskih teza!

Dogmatske teze su misaoni kavezi i misaone zamke – ako upadnemo u njih, traje dugo dok se ne oslobodimo!

Nevolje i loše uslove su u prošlosti uvek prouzrokovali ljudi – ratove su pokretale vođe gladne moći, siromaštvo i egzistencijalna beda su bile posledice neljudskih vladara, opijenih manijom veličine, koji su narodu uzimali sve, da bi zadovoljili sopstvenu pohlepu i težnju za moći. Život i priroda uvek deluju u pravcu održanja, samo je ego kriv za nemaštinu i nevolju!

Kaže se da je Zemlja atlantski eksperiment – napravljen pre oko 450 000 godina, uz poziv dušama iz drugih galaksija. Eksperiment je imao za cilj da utvrdi, da li se čovek može inkarnirati i manifestovati duboko u materiji i uprkos tome ostati svestan svoje božanske prirode. Možda je to zadatak na Zemlji: uprkos haosu, spletki ega i u zbrci ostati veran svom sopstvenom putu, ne dopustiti da te odvrate inscenacije, već uvek ostati veran pravoj božanskoj prirodi, šta god da se dogodi!

Autor Dejvid Ajk kaže, kada tih manipulatora ne bi bilo, trebalo bi ih izmisliti – jer pokazuju čoveku u kojoj se meri odrekao svoje sopstvene odgovornosti!

Duša je savršena, bogata, bezgranična, to je njena priroda – sve ostalo je obmana, samoobmana, da bi se mogla igrati igra.

Šta je jedan zakonski perod u poređenju sa milijardama godina zemaljske sudbine –
Šta je tehnički razvitak u poređenju sa bezgraničnim potencijalima duše –
Šta je atomska centrala u poređenju sa neiscrpnom univerzalnom energijom!

Čovek mora da napravi korak unazad, da bi sagledao celinu!

Zadaci za učenje u trenutnoj finansijskoj krizi!
 • Oprostiti se od lažnih garancija
 • Novac je samo sredstvo da bi se stekle druge, vredne stvari
-    Novac nije bogatstvo, on je samo merna jedinica bogatstva!
 • Osloboditi se lažnih, spoljašnjih obećanja i ojačati sopstvenu istinu
 • Koliko često je intuicija bila u pravu – iako je razum postajao sumnjičav i iako su stručnjaci bili drugog mišljenja!
 • Najboljeg savetnika imamo unutar sebe! 
 • Jačanje intuicije, poverenja u sebe i druge, poverenja u život
 • Povezivanje sa istomišljenicima
Poverenje u sebe čovek jača tako što ide kreativim putevima, ispituje stara dogmatska verovanja i zamenjuje ih konstruktivnim stavovima, tako što dobro postupa prema sebi, što je sebi prijatelj, tako što istražuje i primenjuje svoje snage i sposobnosti, uz puno ljubavi se ophodi prema Zemlji, materiji, prirodi i, naravno, drugim ljudima.

Iskoristiti bogatstvo naše prošlosti i učiti iz nje – šta mi je dobro pošlo za rukom?
Gde su potrebna poboljšanja?  

Život je najbolji terapeut, sudbina naš najbolji učitelj – sve bolje ovladavati jezikom života i ozbiljno shvatati signale.  

Ono, što nam život oduzima, nam možda uopšte i nije potrebno – možda nam u eri Vodolije više ne trebaju bankarski računi i osiguranja, jer znamo da su naš kapital znanje i naš ljudski potencijal i jer ćemo u zajednici jedni drugima na novi način pomagati, pružati sigurnost i brigu i jer ćemo biti tu da se staramo jedni za druge.

Umesto penzionog i zdravstvenog osiguranja obratićemo pažnju na unutrašnje i spoljašnje signale i zbrinjavati sebe ispravnim stavom! Bolest je samo simptom da smo skrenuli sa našeg unutrašnjeg puta! Ukoliko budemo blagovremeno vodili računa o disonancama u vođenju života, više i nećemo biti bolesni – a ako se ipak razbolimo, alternativni iscelitelji će biti tu da otklone telesne i duševne uzroke! 

Sve istinski važne stvari u životu su ionako besplatne i ne mogu se kupiti – ljubav, sigurnost, radost, sreća, uspeh. Izgradimo banku potencijala i duševnih sposobnosti, jednu snažnu zajednicu ljudi,  koji smisao vide u tome, da život učine vrednim življenja i da unaprede duhovne i kreativne potencijale!

Ja se svakako radujem životu posle 2012. Uskoro će hijerarhijski sistemi moći i njihovo izrabljivanje i laži pripadati prošlosti i čovek će ponovo doći do svoje snage – kako će život biti jednostavan, kada svako bude samo izražavao svoju pravu prirodu, kada samo bude živeo svoje istinske potencijale i drugima bude pristupao uz poštovanje i prihvatanje!  

U filmu „Startrek – prvi kontakt“ izumitelj svemirskog broda sa Zemlje pita kapetana Vilijama Rajkera: „Da li dobro zarađujete kao oficir na svemirskom brodu?“ Rajker odgovara: „U 23. veku čovek ne radi za novac, radi za cilj!“

U tom smislu bih želela da Akademiji i fondaciji SHP (Akademiji za procese samoisceljenja), koja je za svoje ciljeve postavila ljudske vrednosti, kao što su samospoznaja, nezavisnost, samoodgovornost, i koja je preteča novog čovečanstva, poželim sve najbolje i mnogo uspeha! 
Ingrid Vallières

3 коментара:

 1. Prekrasen napisKonecno da ne se raboti za pari tuku za cel,nezavisno,samoodgovorno,pouzdano

  ОдговориИзбриши
 2. Konecno da se raboti za cel a ne za pari

  ОдговориИзбриши
 3. Za cilj – za zajednicu slobodnih muškaraca i žena, koji će živeti svoje istinske potencijale, izražavati svoju pravu prirodu i odnositi se uz poštovanje i prihvatanje i istinsku brigu jednih za druge ...

  Bez laži, manipulacije i nasilja.

  I meni se dopao tekst:-)
  Budi pozdravljen, Anonimni!

  ОдговориИзбриши