18.01.2012.

GERARDUS GRIST - "... I NAMA"


? Kako Kontrolisati Ljude ?

Drži ih glupima – drži ih siromašnima – drži ih zaposlenima.
Najvažniji deo svega toga je reći im da su slobodni!

Većina Vlada u Svetu su marionete Tajne Vlade.
Da li je to Dobro – da li je Loše – da li je Neophodno – da li je Neizbežno?
Pravi odgovor zavisi od nivoa svesti.

Svetski Konglomerati su prodali svoje Duše za Novac i Moć.
Stvarajući svet pun robova putem kontrole uma,
oni su u procesu oduzimanja duša čovečanstvu.

Skoro da ih ništa ne može zaustaviti
osim globalne katastrofe ili buđenja masa.
Molim se za buđenje masa.

Pre šezdeset godina SAD su odbile fašizam.
Danas kabal SAD teško radi na tome da ga prigrli.
Da li su SAD nastavak Trećeg Rajha?

Da li je vredno živeti kao robot i misliti da si slobodan?
Ako pretpostavimo da SAD preuzmu kontrolu nad čitavim svetom,
da li bi to eliminisalo ratove i da li bi bilo vredno toga?  

~ Razmišljanja ~
Beskonačna Podsvest – IS (Infinite Subconscious) – se sastoji od beskonačnog mnoštva Aspekata ili Duša, koje naizgled samostalno kreiraju. Međutim, samo je Stvaralačka Sila Stvaralac, koji živi unutar Duša ili Stvorenih. Stvoreni su Ko-Kreatori – svaki na svoj sopstveni način i u svojoj meri ... 

Kreacija kao Celina je ostvarenje Entiteta, koji žive na Višim Nivoima Kreacije. Oni su Ko-Kreatori i stvaraju u skladu sa sopstvenim statusom i/ili funkcijom. Oni to čine preko Kreatora u sebi... 

Mi kao ljudska bića činimo istu stvar na svoje sopstvene različite načine. Sve Stvari, Entiteti i Bića u kreaciji su Aspekti Kreatora. Nijedna Stvar, Biće ili Entitet nije nešto u i po sebi – svi su Kreator na različit način. Ljudska bića stvaraju u skladu sa svojim sposobnostima. Ljudi na Zemlji su daleko od ostvarenih Ko-Kreatora. Zato je svet takav kakav jeste ... 

Ono što doživljavamo u Kreaciji je ostvareno ili je stvoreno od strane Podsvesti Kreacije, koja se izražava putem i kroz ljudske umove. U istom smislu, naša Duša ili Podsvest izražava sebe kao osobu koja jesmo. Svrha svih Iskustava je da postanemo sve svesniji... 
Sve stvari su izrazi Podsvesti kreacije. Podsvest Kreacije je polusvesna Sila. Ona je svesna, ali nema samo—svest! Kreator je zauzet stvaranjem 24/7 beskonačno i ne bavi se time ko ili šta je. On je perfektan muzičar, koji je postao muzika. Kreacija je muzika Kreatora. To znači da su Kreator i Kreacija Jedno. Ne postoji Dvoje – Nigde! Mi smo svi Jedna Energija ...

Mnoge sage govore o Praznini. Posmatram Prazninu kao Podsvest kreacije. IS (Infinite Subconsciousness) - Beskonačna Podsvest. To je Izvor iz koga sve stvari izviru. Kako je ja vidim – to nije Praznina. Ona izvire iz Beskonačne Podsvesti ili IS Kreacije. To je strana Kreacije koja je Ne-Bitak. Kreacija sama je strana Bitka. IS izražava sebe, ali nije svesno sebe. Njegova Samo-Svest je unutar Stvorenog. To je mesto gde Kreator postaje svestan Sebe ... ili Samo-Svestan. Na to se odnose Isusove reči: Ja i Otac smo Jedno! Tako je i sa Ostatkom Kreacije. To uključuje Tebe i Mene i sva druga Bića i Stvari. Kreator JE Kreacija... ~ Karma je Delovanje je Izbor ~
Pretpostavimo za sada da živimo samo stotinu ljudskih života! Takođe pretpostavite, molim vas, da se potpuno budimo na kraju poslednjeg života. Bingo – Hristova Svest! Kako smo dospeli tu? Predlažem opciju da u prvih pedeset života kao inkarnirana Duša „stvaramo“ Karmu, a u poslednjih pedeset „balansiramo“ Karmu ili Aktivnost. To balansiranje nije kazna ili odmazda. Takozvani kasniji životi se takođe lekcije. Te lekcije su izabrane u zavisnosti od našeg ponašanja u prošlosti, ili načina, na koji smo se ponašali prema drugima u prvih pedeset života. U poslednjih pedeset života mi onda balansiramo naše lekcije, praveći pojedinačne izbore i birajući određene scenarije pre ulaska u sledeći život ...  

Nema sumnje, postoji nekoliko scenarija između kojih možemo da biramo i pošto smo odabrali, pravi se dogovor i daje nam se sledeća prilika da učimo o sebi. Zato, sve je lekcija. Sve to ne znači obavezno da bismo, ukoliko bismo ubili nekoga u prvih pedeset života, bili ubijeni od strane iste osobe u nekom od poslednjih pedeset. Postoji serija izbora, koje možemo napraviti, a to znači da možemo biti ubijeni na sličan način od strane neke druge osobe u zavisnosti od okolnosti. Naravno, naš ubica takođe mora biti na poslu stvaranja Karme. Ta osoba još uvek nije svesna posledica svojih aktivnosti. Ubica deluje u ignoranciji ...

Ovde treba da shvatimo da ćemo kada (jednom) budemo sa druge strane fizičkog života, sresti Bića, koja su sposobna da putuju kroz Vreme i Prostor. Ona će gledati napred u 3D Vreme i pokazaće nam mogućnosti, koje nam stoje na raspolaganju. Od onoga, što nam je prikazano, mi biramo određene situacije i uslove za naš sledeći život. Ta Bića će onda napraviti neophodna podešavanja, da bismo stupili u okolnosti našeg budućeg života, koje smo sami izabrali. Ta Bića bismo mogli nazvati Gospodari karme ili Akcije. Međutim, to se ne čini obavezno na način „oko za oko ili zub za zub“ u bukvalnom smislu. Kako to vidim, reč je pre o frazi, koja služi da nas podseti na Zakon Akcije ...

Zakon Akcije nas uči osnovnim pravilima i posledicama Ljudskog Života. Kod života je reč samo o učenju. Ono što učinimo drugima – činimo sami sebi! Međutim, sve vreme sami određujemo koje aktivnosti će biti dovoljne da nas probude na kraju našeg Stotog Života. Naših prvih pedeset života nam onda ostavljaju određenu količinu slobodnih izbora i mi stvaramo karmu, dok u drugih pedeset života pravimo izbore i dogovore pre silaska na Zemlju da bismo učili o posledicama naših aktivnosti u prošlosti. Bez sumnje, u poslednjih pedeset godina mi shvatamo da moramo da učimo iz svojih grešaka i da pravimo korekcije usput, da bismo napredovali na stepenicama Svesnosti. Potrebno je da se ovde setimo, jer mnogi od nas imaju znatno više života od stotinu ...      

Sve se to nadovezuje na slobodne izbore, kako bismo obavili svoje učenje. Međutim, naši izbori će uvek biti unutar parametara određenog limita. Kao što znamo, mi na Zemlji ne uživamo u situaciji potpune slobode izbora. Na primer, ne možemo pokupiti ili izabrati neograničenu mudrost za dva minuta i moramo ići dugim zaobilaznim putem, živeći mnoge živote kao ljudska bića. Živeći na Zemlji kao ljudska bića ćemo polako ali sigurno povećati nivo svesnosti kao Duša ili Univerzalna Energija. Konačno će naša svesnost dostići tačku na kojoj smo naučili lekcije 3D i na toj tački ćemo napustiti ovaj plan učenja i ući u sledeći. Nesumnjivo će biti većih i komplikovanijih situacija, da bismo učili na višem nivou. Nema kraja Znanju i/ili Učenju. Nema kraja ni nama takođe.

! Poslednje godine Kali Juge !
Sve situacije, sa kojima se susrećemo u svetu, su stvorene sa svrhom. Ništa nije samo slučaj ili koincidencija. Čitav svet je tačno kakav i treba da bude. Nema greške, slučaja niti koincidencije. Postoji plan i to je naš plan, ali većina nas je zaboravila šta sledeće dolazi. Čitav svet je nalik Cirkusu sa Hiljadu Krugova i dobra većina ljudi misli da se to sve prosto dešava. Ništa se ne događa samo od sebe – postoji plan i on će biti proživljen sve do detalja u poslednjem minutu. Postoje hiljade Majstora krugova i oni rade 24 časa dnevno u bezvremenoj zoni. Na planeti Zemlji najbolje i najgore tek treba da dođe ...  

Videti šta jeste – je nalik Ljubavi – teško je reći kada je to počelo. Sve je učinjeno na način, koji sugerišem, jer odgovorna 6D Bića i Ljudi imaju zadatak da podignu Milijarde Duša iz ignorantnosti u mudrost. Kosmički ciklus, u kome smo sada, se naziva Kali Juga. To je najgori period od sva četiri ciklusa. On će se veoma brzo završiti. Određena grupa ili deo čovečanstva je na svom putu da dostigne viši nivo svesti. O tome je reč kod viših denziteta. To znači da ćemo naizgled i dalje živeti u našim običnim ljudskim telima u istom svetu, ali ćemo uočiti da smo svi iznenadni mi svesniji, duševniji, da imamo više razumevanja, više ljubavi i da smo povezaniji sa drugima...   

Mi to otkrivamo na svoj način rada i govora. Konačno ćemo dostići Svesnost-Čovečanstva umesto individualne ljudske svesti. Viši denziteti će se tako spustiti na nas kao oblak svesnosti, nevidljiv, ali veoma uočljiv. Neki pojedinci će obrazovati ili biti predvodnici, dok će se ostatak čovečanstva boriti sa običnom 3D svešću u sledećem ciklusu. Oni će se ponovo roditi na drugim 3D planetama ...

Napredak, koji ćemo mi svi napraviti, je nalik polju cveća u maloj dolini. Jedan cvet se rascveta danas, sutra vidimo pet ili šest rascvetanih cvetova. Sledećeg dana dolazimo do te blage padine i čitavo polje je procvetalo. Odigrao se efekat stotog cveta, jer je Svest Unutrašnje Svetlosti postala očigledna ...   

Svetski Moćnici očajnički obeshrabruju napredak prema višim nivoima Ljudske Svesti. Oni pokušavaju da kontrolišu Čovečanstvo Bombardovanjima i Strahom! Uskoro ćemo svi znati šta smeraju. A to je održavanje 3D tipa razmišljanja na pozadini zasnovanoj na strahu. To će biti njihov pad. Na neki način, oni veruju da mogu sprečiti Univerzum da se razvija.  Oni vide ljudski razvoj kao doba sa više uređaja, kao što su mobilni telefoni, kompjuteri, satelitske veze i implanti da bi se održala kontrola. Ti će uređaji postati zastareli, čim se probudi viši nivo Ljudske Svesti. Dobrodošlica ljudskom Biću budućnosti – Probuđenom i Prosvetljenom! Koje traži još lekcija i uči, da bi konačno dostiglo nivo Bude ili Hristovu Svest. Nijedna Ljudska Duša ne može da propusti taj znak ...     

... Šta Ja Mislim Ja Znam ...
Posmatram čitav univerzum kao beskonačan okean energije, u kome plivamo kao energetska polja. Možemo zamisliti taj beskrajni univerzum kao univerzalni um ili kao beskonačno energetsko polje. U našoj 3D materijalnoj realnosti to plutanje se odvija na sasvim specifičan način, koji zatamnjuje činjenicu da uopšte plutamo u okeanu, kao i da on unutar univerzuma kao celine skriva mnogo različitih planova postojanja... 

Život u toj 3D realnosti ostavlja utisak da egzistiramo u nezavisnom i odvojenom materijalnom telu, koje predstavlja naše čitavo biće. Progresivno naše telo postaje polu-fizički zatvor, iz koga bežimo preko takozvane smrti. Taj materijalni zatvor je, naravno, jedna iluzija, jer materija kao takva – u stvari ne postoji! Mi samo mislimo da postoji, jer je doživljavamo preko fizičkog tela (materija je specijalna vibracija Energije Uma). Materijalno telo nas dovodi u zabludu da je fizički realno i da postoji u 3D okruženju ... 

Samo mišljenjem izvan kutije možemo postati svesni svoje situacije ili nevolje. Predviđeno je da, kada iskusimo, proučimo i razumemo određene uslove na 3D realnosti, automatski podižemo frekvenciju i počinjemo da plutamo na drugačijem nivou Jednog Uma u kome živimo. Posle dubljeg razmišljanja postajemo svesni da jesmo Jedan Um i a izražavamo sebe u naizgled odvojenim oblicima energije unutar određenih realiteta da bismo stekli iskustva o sebi.  

... Analogija Života ...
Život u ovom svetu je kao snimanje filma. Zaista se događa! Dobri momci i loši momci prave veoma interesantan i dramatičan performans igrajući svoje uloge. Kada se film završi, odu zajedno u lokalni bar i popiju nešto. Zabavljaju se i mnogo smeju ulogama, koje su igrali. Dolaze do zaključka da je film u stvari komedija ... 

Pravljenje filma je posao sa punim radnim vremenom, koji oduzima mnogo vremena.  Zbog toga glumci menjaju uloge onoliko često koliko to žele. Konačno se svi glumci umore od pravljenja filmova. Sele se u zanimljivije svetove. U tim svetovima otkrivaju da su Beskonačno Svetlo, koje režira i projektuje beskonačni film. Uskoro prestaju da igraju uloge i postaju režiser ili posmatrač. Režiser i posmatrač su Individualni Izraz Beskonačnog Svetla ...

~ Brze Misli ~

Duša kao glumac nosi ljudska tela kao kostime.
Šta je onda ljudsko biće?
Prolazna roba za jednokratnu upotrebu.
Ni manje – ni više.
Brze misli su ponekad izazivaju jezu ...

- ^ -

Mi simultano živimo i umiremo.
Svest nikada ne miruje niti stagnira.
Ona napreduje u individualnim stepenima u ljudskim bićima.
Od kojih se nekolicina pita, dok ostali spavaju.
Oni koji se pitaju moraju da uživaju u onome što jesu
da bi ih njihova svest obasjala.  

~ Svesnost - Duševnost – Mudrost - Sloboda ~
Realiteti se stvaraju Iznutra ka Spolja. To znači – što je više svesnosti smešteno u telu, to je više naša duša sposobna da kreira ono što želi, dok živi u telu. IOW: duše kreiraju realitete, a telo je instrument kao i svedok. Preko tela, duša ispituje kakva je stvarnost i pravi potrebne promene kada je potrebno. Naravno, telo-um mora biti u skladu sa svim tim! Budući da je većina ljudi više telo nego duša i da duša dolazi na drugo mesto, postoji tendencija da se misli da je kreacija stvorena nekom drugom Silom. Ipak, postoji samo jedna Sila – to je Sila koja živi Unutra! 

Postati svestan da je ta Sila beskonačna – je proces na kome radimo. Taj posao se obavlja tako što živimo kao ljudska bića u svim vrstama različitih svestkih scenarija. Simultano postojimo i na drugim denzitetima kao Beskonačna Sila ili Kreativne Energija. Međuitm, na sadašnjoj specijalnoj vremenskoj skretnici ljudskog putovanja većina ljudi nije svesna svoje neograničene Veličine. Oni se osećaju odvojeni od svog Beskonačnog Sopstva i ponašaju se u skladu sa time. Ponašaju se u skladu sa ispiranjem mozga kome su izloženi. Ljudsko kondicioniranje većinom počiva na religioznim pričama, sebičluku, slaboumnosti, pohlepi i nasilju. Transcendovanje naših sistema verovanja je naš zadatak!

Događaji u našem svetu su stvarnost kreirana našom kolektivnom svešću ili kreatorom iznutra. Naš svet je tako samo odraz našeg uma u materiji. Putem tog odraza učimo kako da stvaramo svetove u skladu sa našim željama i idealima. Najčešće kreiramo ratove i patnju – jer to je i dalje mesto na kome stojimo! Kolektivno ne znamo ništa bolje. Preko naše patnje - postajemo sve svesniji i učimo kako da postanemo bolji kreatori. Međutim, u ovom trenutku u vremenu kolektivna duševnost ili svesnost čovečanstva je na početku šegrtovanja umetnosti stvaranja. Zbog toga su stvari takve kakve su ...


Naš šou i naša zagonetka ...
Mi smo suština Kreacije! Kao ta Suština mi smo izraz i predmet stvaranja - Unutar naše kreacije nalazimo sebe kao individualne glumce koji igraju uloge. Igrajući uloge – kreiramo dramu, koja je istovremeno i komedija. Ponekad je šou veoma konfuzan, jer dok kao glumci igramo svoje uloge, naša uloga postaje naš lični pogled. Naše uloge ili pogledi imaju drugačiju svrhu za svakog pojedinca, da bi se napravio veoma zanimljiv i konfuzan šou, a tako i zagonetka, koju treba rešiti. Kao Suština kreacije Mi smo Istina! Kada na trenutak prestanemo da igramo svoje uloge kao glumci – vidimo da naši pogledi nemaju ništa sa Istinom koja Mi Jesmo. Pre ili kasnije naučimo da prozremo šou, koji kreacija predstavlja i da rešimo zagonetku! Kada se to dogodi, prasnemo u smeh ... 

Smeh polako popušta. To je trenutak kada shvatimo da postoji posao, koji treba obaviti.  To je rad na sebi! To znači da shvatimo da, iako smo rešili ogromnu zagonetku – još uvek živimo na Trećem Denzitetu. Postoje mnogi denziteti i dimenzije iznad nas. Treba da budemo svesni tih Oblasti. Da bi tako i bilo, treba da naučimo više o njima. Ključ Života je – postajati sve svesniji – ne postoji kraj znanju i svesnosti. Nivo svesnosti određuje Nivo ili Denzitet na kome se nalazimo. Uvek postoji više! Rešavanje zagonetke je bilo veliko postignuće – ali nam bez sumnje predstoje veća dostignuća. Kada to shvatimo – pojavila se prva lekcija. Lekcije su kao i učitelji – pojavljuju se kada je učenik spreman ... 

... Naš kolektivni San ...
Svet, u kome živimo, uključujući sve životinje, biljke, planine, reke i čitav Život u svetu, je u stvari naš kolektivni san! Međutim, budući da smo duhovna bića i kosmički kreatori, naš san postaje naša stvarnost. Kada pođemo na spavanje, odvajamo se od svog sna o realnosti i sanjamo druge snove. Mnogi od tih snova obogaćuju realnost, o kojoj sanjamo, kada se ujutru probudimo ...

Sve u svemu, čitava kreacija je rezultat snova, koji postaju realnost u zavisnosti od toga, na kom planu se nalazimo. Postoje mnogi planovi postojanja i mi u zavisnosti od našeg nivoa svesnosti posećujemo te različite planove jedan za drugim. Činimo to da bismo saznali šta smo sposobni da učinimo kao kosmički kreator. Trenutno, mi smo krativna energija u ljudskom obliku ...  

Naravno, kao kosmički kreatori sposbni smo da kreiramo svetove mnogo prijatnije od svetova rata, patnje i zaraza. Ta vrsta snova će se odigrati u takozvanoj budućnosti. U međuvremenu, svet, u kome živimo, nam sada služi da bismo se probudili ka većim snovima i realitetima. Budući da su svi realiteti snovi, budućnost je drugi san, koji se odvija u sadašnjosti – jer čak su i Vreme i Prosto aspekti naših dnevnih snova ...

U međuvremnu, naša egzistencija u takozvanom fizičkom svetu je ogromna proslava! To je posebno tako, otkad se naša egzistencija odvija samo u „Usnulom Umu Koji Jesmo“. On kreira i opaža objektivnu realnost kao refleksiju naših snova ...

... Prijatni snovi Kreatoru ...

...To je Kraj Sestrinska Dušo ...

Neka Duša Koja Jesi
Bude Blagoslovena
Svojim Sopstvenim Beskonačnim Svetlom

6 коментара:

 1. Kad jednom čovek pređe neke granice svoje egzistencije i sagleda bar deliće svojih realiteta ili snova, paralelnih života koje živi i nije u stanju da sakupi, onda nema nazad. Čitav posao se ogleda u toj "nemogućoj" sintezi rasutih egzistencija, koje paralelno žive u nama, sa nama i nama. Naslutiti duboka sećanja da smo nekada bili u zagrljaju bogova Jedno je skoro nemoguća misija materijalističkog (logičkog) viđenja. Um nam je varljiv i stoga svaki, pa čak i intuitivni doživljaj, pripada samo jednom od realiteta koga treba da osvestimo. Razgovor s dušom nemerljiv je rečima.

  Свети Максим Исповедник изражава се слично говорећи: „Сав мисаони (духовни) свет представљен је тајанствено у символичним сликама у свету чувственом за оне који имају очи да виде; и сав свет чувствени закључен је у свету мисаоном".

  И апостол Павле говори о том овим речима: Слово убија, а дух оживљује (II Кор. 3, 6), ми не гледамо на ово што се види него на оно што се не види; јер ово што се види, за вријеме је, а оно што се не види је вјечно (II Кор. 4, 18).

  "Вечности припада духовна стварност, а времену симболи те стварности."

  Pozdrav i hvala za ove tekstove
  SU

  ОдговориИзбриши
 2. "живот је сен и сан" - свети Јован Дамаскин

  ОдговориИзбриши
 3. Zdravo, SU!
  Pronašla sam lepu sliku o našem bivstvu u „zagrljaju bogova“ u tvojoj odličnoj novoj priči o nemom vodeničnom kamenu! Želim ti i nadalje dobru inspiraciju! (Od: in – u/ spiritus - udah / život / duh; ali i: insperatus – neočekivan:-);

  "Вечности припада духовна стварност, а времену симболи те стварности."

  Kao podloga stalno promenljive stvarnosti stoji druga, duhovna stvarnost, nepromenljiva i večna. Ona stvara oblik i daje smisao. Bez nje materijalna stvarnost počinje da se kruni i raspada. Zamišljam je kao čiste, apstraktne obrasce, matematčke formule ili geometrijske figure velike složenosti, koji se rascvetavaju u beskrajnu raznolikost pojavnog. I takođe … uf, ala se ja raspričah o tom “duhom nesaznatljivom”:-)!

  Pozdrav i hvala za komentare!

  ОдговориИзбриши
 4. nisu loši textovi. čekiraj moj blog ;)

  ОдговориИзбриши
 5. sviđaju mi se svi textovi ovdje, ali ne treba zaboraviti, vrh piramide je jednostavan/neopterećen (mišlju)! Анониман/2=esoterikos.blog.hr

  ОдговориИзбриши
 6. Vrh piramide je Broj 1:-) rekoh u dobroj veri da Bog ima odličan smisao za humor:-)
  (1 - jednostavan, savršen, nedeljiv i sadržan u svemu ...).

  Zanimljiv je blog – pogledaću ga natenane.

  Pozz

  ОдговориИзбриши