09.01.2015.

ČETVRTI PUT - SUŠTINA I LIČNOST VI

Amwell, 28.04.2051.
SUŠTINA I LIČNOST

Da biste smestili Rad unutra, kako bi on počeo da deluje na vas, neophodno je razmišljati o nekoj od velikih ideja Rada. Kao što ste primetili, mi stalno govorimo o nekoj od njih. Razumevanje je najmoćnija sila koju možemo proizvesti u sebi. Međutim, ukoliko jednostavno čujete ideje Rada, ne pokušate da ih razumete, neće biti napravljena nikakva unutrašnja veza između vas i Viših Centara. Ljudi kažu: „Šta treba da učinim da bih radio na sebi?“ Sada, jedna od najfundamentalnijih ideja ovog Rada je da u nama treba da se odigra preokret i ta ideja je formulisana rečima da smo samorazvojni organizam i da se nalazimo ovde dole, na ovoj planeti, da bismo sproveli završni razvoj u sebi, jer je sasvim očigledno da ako bi samorazvojni organizam bio stvoren savršen, on ne bi bio samorazvojni organizam. Ponekad se pitam da li je to iko od vas do sada razumeo. Svi smo ovde da bismo razvili nešto, što život ne razvija. Upleteni smo u svet i njegove poslove i to možda uspešno, ali to ne spada u učenje Rada o samorazvoju. Život razvija Ličnost, a ne Suštinu. Deo čoveka, koji može da raste (u smislu Rada), jeste Suština. Život razvija Ličnost i što je bogatija Ličnost, to ona može više da učini u životu, bolje, samo to ne čini da u vama raste ono, čime se bavi Ezoterizam. Rođeni smo sa Suštinom i tada stičemo Ličnost. Ličnost tada postaje aktivna, a Suština prestaje da raste. Iako su mnogi od vas čuli tu tezu već više puta, pitam se da li ste ikada razmišljali o njenom značenju. Imamo čoveka, koji je postigao visoki položaj u životu, ali je mrtav iznutra. Zašto je mrtav iznutra? Sve je spoljašnje – ništa unutrašnje. Sav njegov razvitak je bio spoljašnji i kod njega nije bilo unutrašnjeg razvoja, što je stvar o kojoj govori Rad. A ja vas uveravam da ezoterijsko učenje uvek govori o tom unutrašnjem razvoju. U terminima Rada Suština je nerazvijena. Možete imati najbogatiju Ličnost, ali nikakav razvoj Suštine. Drugim rečima, možete biti najvažnija osoba u životu, a ipak mrtvi sa stanovišta Rada. Zašto? Jer je Suština ono što vi zaista jeste, sa čime ste rođeni i ukoliko ona nije razvijena, šta god da ste postigli u životu, to ne može nadoknaditi nedostatak rasta vaše Suštine u vama. Ostajete sa aktivnom Ličnošću i pasivnom Suštinom i u terminima Rada kaže se da ste mrtvi. Mrtvi na koji način? Mrtvi unutar sebe. Ništa se istinski nije promenilo u vama na osnovu spoljašnjeg života.

Sada, tajna ovog Rada je da Suština može da raste samo ako postajete sve više svesni Ličnosti i polako, postepeno sagledavate šta je Ličnost u vama. Zbog toga Rad uči da moramo posmatrati Ličnost, postajući je sve više svesni, jer ako niste svesni ničega u sebi, ne možete se odvojiti od toga. Posebna stvar, sa kojom treba da započnemo samo-posmatranje, jeste pokušaj da posmatramo Lažnu Ličnost, koja nikada nije vi. Sada, kada posmatrate sebe, što je jedan od najosnovnijih početaka Rada, jednostavno jer dok ne posmatrate sebe i ne postanete svesni kakvi ste, ne možete da promenite ništa, treba da posmatrate šta niste vi, svoju Ličnost, ili da tako kažem, Lažnu Ličnost. Ovde sebi dajete vazduh. Da li ste to zaista vi? Zaodevate se u različite uloge u životu, ali da li ste sigurni da ste to vi? Tako je neophodno otići iza tih preobučenih ’Ja’, jer Suština može da raste samo iz istine. Ne kažem da je sve u Ličnosti, vašoj stečenoj strani, lažno, ali veliki deo jeste. Ukoliko ste pravi zanatlija, to će hraniti Suštinu. Sada,  ovde postoji jedna zanimljiva stvar. Suština može rasti samo iz istine. Ukoliko želite da se podvrgnete onome čemu Rad podučava, treba da razvijete Suštinu, ne samo da je dodate Ličnosti. Pretpostavimo da možemo videti istinu o sebi, koju nam, Bogu hvala, nije dopušteno da vidimo, to bi odmah učinilo da Suština raste. Prestali biste da budete izmišljena slika sebe u životu. Videli biste da je ona u velikoj meri lažna, ili je potpuno takva. Sada, to maskiranje u životu, poteklo od lažnih ideja o sebi, sprečava Suštinu da raste. Zbog toga se osećamo usamljeni. Zašto? Zbog toga što izmišljamo sebe u svakom trenutku, a ne osećamo sebe istinski. Dopustite mi da još jednom ponovim: sav ovaj Rad sa te tačke gledišta je u tome da učinimo da Suština sve više raste, postajući sve svesniji Ličnosti i videći da to nisam Ja. Da li to može biti učinjeno u životu? Da, Rad kaže da to može biti učinjeno u životu, ako apsorbujete i počnete da razumevate ono čemu Rad uči. Toliko mnogo ljudi je nesrećno samo zbog lažnih ideja o sebi, izvedenih posebno iz Lažne Ličnosti. Oni nastavljaju da se oslanjaju na nešto, što nisu zaista oni sami. Tako izmišljaju sebe i iznutra ne odgovaraju onome, što su izmislili o sebi.


Sada, vratimo se na ideju da moramo kontemplirati o tome i pokušati da razumemo, umesto da jednostavno znamo da je Čovek napravljen kao samo-razvojni organizam i da iz tog razloga mora učiniti Lažnu Ličnost pasivnom, kako bi Suština mogla da raste. Tada imate preokret, koji se može odigrati unutar vas, ne odjednom, već postepeno, u kome prestajete da verujete u ideju o sebi zahvaljujući posmatranju sebe i tada u vama počinje da raste nešto, što ne može da raste na osnovu spoljašnjeg života, već samo na osnovu unutrašnjeg značenja. Ukoliko ste zaista dobri u nečemu, nezavisno od Lažne Ličnosti, to će hraniti Suštinu, ali ako je to pomešano sa Lažnom Ličnošću, neće, jer je puno laži. LAŽI UBIJAJU SUŠTINU.   

Нема коментара:

Постави коментар