26.01.2015.

ČETVRTI PUT - SUŠTINA I LIČNOST VII

Amwell, 29.01.1949.
KOMENTAR O PRAVOM JA
(tom IV)

Jedini deo nas, koji može da uspostavi kontakt sa Pravim Ja, jeste Suština. Pravo ja – Gospodar – potpuno je razvijeno. Suština nije. Jezikom alegorije možemo reći da pravo ja uvek ostaje na nivou na kome je, dok se Suština spušta i okružuje se Ličnošću. Jedini način da dotaknete Pravo Ja je preko Suštine. Ne možete dotaći Pravo Ja preko Ličnosti. Postavimo to na sledeći način. Mogući povratak Pravom Ja moguć je samo preko razvoja Suštine, koja može da se poveže sa Pravim Ja. Za neke od vas je neophodno da to razumete jasnije nego što je to sada slučaj. Međutim, potpuno sam svestan da je veoma teško govoriti o ovom predmetu. On se ni u kom slučaju ne može shvatiti na čisto formatorni način. 

Treba da shvatimo nešto takvo. Stvoreni smo pre nego što smo rođeni na ovoj planeti i stvoreni smo savršeni – to jest, sa Pravim Ja. Tada smo poslati niz silazne nivoe i dalje silazne nivoe, sve do Zemlje i tu smo rođeni sa Suštinom. U sasvim ranom uzrastu Suština može biti u kontaktu sa Pravim Ja, jer, kao što je rečeno, samo preko Suštine možete stupiti u dodir sa Pravim Ja. G. je jednom rekao: „Iza Suštine leži Pravo Ja, a iza Pravog Ja leži Bog.“

Sada, na osnovu onoga što uči Rad, čini se da je naš problem u tome, da je Suština, preko koje jedino možemo da stupimo u kontakt sa pravim Ja, nerazvijena. Plan je sledeći: Suština ne može da raste dok posredstvom života na zemlji ne bude formirana Ličnost. To je prvi i neophodni korak,  jer čovek, koji se ne razvije do nivoa Dobrog Domaćina, koji nikada ništa ne nauči od života, koji, ukratko, nije ništa drugo do ludak ili skitnica u smislu Rada, ne razume da nije napravio prvi korak u svom razvitku. Drugim rečima, on ne razume, ne vidi šta je osnova ili plan vezana za njegovo rođenje na Zemlji.

 Dopustite da ponovim: Suština, preko koje možemo stupiti u kontakt sa Pravim Ja, ne može se razviti samostalno, osim u veoma malom stepenu, dok pre svega ne bude okružena slojem stečenim na ovoj planeti, koji se naziva Ličnost i koji će sa svoje strane, ako budemo počeli da radimo protiv njenih aspekata po imenu Lažna Ličnost, hraniti nerazvijenu Suštinu. Kako Suština počinje da raste na taj neobičan način, tako mogućnosti za pronalaženje bljesaka Pravog Ja postaju vidljivije za one koji prolaze kroz proces ovog rada.

Izložimo to u horizontalnom poretku: Lažne Ličnost, Ličnost, Suština, Pravo Ja, Bog. O tome treba da razmislimo. To je problem Ezoterizma i zbog toga je tako teško potpuno razumeti šta kaže Ezoterično Učenje. Sigurno se razumeli do sada da Rad implicitno uči da smo zaboravili sebe. Zbog toga Rad počinje od ideje da čovek može da se seti sebe. Razmislite na trenutak: ako vam je rečeno da treba da se setite sebe, to mora značiti da ste zaboravili sebe, a to opet mora značiti da ste se nekada sećali sebe i zaboravili sebe i da se zbog toga sa vama i drugim ljudima u ovom sve odvija pogrešno.  Veliko učenje Rada je da je svako pao u san, da je svako zaboravio sebe i da se zbog toga sve odvija na jedini mogući način. Zbog toga je rečeno da se moramo probuditi iz sna i tak Rad govori o neophodnosti da se setimo sebe i da ne proživimo čitav život u snu, identifikovani sa stvarima, osobama, događajima, sa svakom neprijatnom situacijom i svim ostalim.

Možete upitati, ako smo stvoreni savršeni, na nivou višem od Zemlje, zašto je uopšte neophodno da se spustimo. Odgovor je da biće, koje je stvoreno savršeno, nije nimalo doprinelo svom razvitku. Spuštajući se i uzdižući čovek tako postaje „jači od anđela“, kako je to negde rečeno.

Нема коментара:

Постави коментар