30.01.2012.

Ingrid Vallieres - Samoisceljenje za sve

Predavanje na kongresu Evropske akademije za procese samoisceljenja - SHP - 01.11.2009.

Preuzeto: LINK

Prevod: Jelena
Duša dolazi iz nemerljivog stanja univerzalne svesti, Sve-Jedno-Bitka. Njeno pravo, stečeno rođenjem, njena priroda, je da ekspandira, da u sebe sve uključi, da ostvari sveobuhvatnu percepciju, i da iz tog stanja stvara i kreira – prvo u mislima, zatim u energiji i najzad u materiji.

Putovanje u polaritet vodi dušu iz božanskog stanja Univerzalne svesti, koja je nadlična, do koncentracije na sebe samu. Iz bezgraničnog Sve-Jedno-Bitka nastaje identitet, bezgranična duša postaje izdvojena jedinica i time Ličnost.

Na početku svog puta u svet iskustava ona je planirala da sve iskusi i sazna, da oseti ono „napolju“. Ona traži avanturu, individualni doživljaj svih izdeljenih delova svesti. Kao što učenik na praksi prolazi kroz sva odeljenja nekog preduzeća – tako i duša prolazi kroz različita duševna stanja: boje, oblici, prostor, vreme, znanje, komunikacija.

Pri tome luta kroz pojedinačne iskustvene jedinice i sve više se udaljuje od pradomovine, od beskonačne univerzalne svesti. Duša postepeno zaboravlja da dolazi iz jedinstva. Kao što kod novorođenčeta još postoje sećanja na onostrano i na duševna stanja, ali polako nestaju posle otprilike 7 godina, tako i duša postepeno zaboravlja zbog čega je krenula na put i počinje ponovo da čezne za svojom napuštenom pradomovinom. Ona se latentno seća stanja, koja su bezgranična – punoća, ekstenzivnost, samorazumljivo postojanje u moru svesti.

26.01.2012.

Reinkarnacija, karma, krivica i simptom

 "Možemo patiti
ili
možemo učiti."
Ingrid Vallieres


U narednom tekstu će biti predstavljena Ingrid Vallieres iz Štutgarta, koja se već 30 godina, od 1979. kada je osnovala sopstvenu praksu, bavi regresivnom terapijom, iza sebe ima 40.000 sati regresija i autor je više traženih naslova iz ove oblasti. Prevodilac za engleski, francuski i italijanski po svom primarnom zanimanju, Ingrid je provela nekoliko godina u Japanu, a zatim i u Americi, gde je završila više obuka za regresivnog terapeuta. Pored terapija, učestvuje na mnogim konferencijama kao predavač i vodi redovne seminare, obuke i usavršavanja iz ove oblasti.

Pristup, koji se primenjuje, ne počiva na hipnozi, već na „otključavanju“ podsvesti, „čitanju“ simptoma  i vraćanju na konkretan događaj, uz omogućavanje podsvesti da se slobodno ispolji. Deutschsprachigen bih svakako predložila da poslušaju druga predavanja, kako bi se upoznali i sa načinom izlaganja ove terapuetkinje, koja pleni velikom elokventnošću, snažnom pristunošću, jasnoćom misli i visokim stepenom svesnosti.

Regresivna terapija polazi od stanovišta da uzrok mnogih problema u komunikaciji, odnosima ili određenim oblastima života, pa i bolesti leži u nekom događaju ili traumi daleko u prošlosti, koji je iz svesnog pamćenja skliznuo u podsvesno, odakle deluje, šaljući snažne, upozoravajuće signale u sličnim situacijama i proizvodi teškoće. Ovaj osnovni princip, koji psihologija odavno poznaje, je proširen uvidom da ova sećanja, pohranjena u podsvesti, ne potiču samo iz perioda od nekoliko decenija, već iz mnoštva ranijih egzistencija, prethodnih života. Mnoga od sećanja, koja se jave u vidu fleša – tvrdi Ingrid – potiču u stvari iz prethodnih života, ali ih, usled nemogućnosti da uspostavimo kontinuitet pamćenja čak ni u okviru nekoliko poslednjih nedelja, mi kao takve ne možemo prepoznati.

18.01.2012.

GERARDUS GRIST - "... I NAMA"


? Kako Kontrolisati Ljude ?

Drži ih glupima – drži ih siromašnima – drži ih zaposlenima.
Najvažniji deo svega toga je reći im da su slobodni!

Većina Vlada u Svetu su marionete Tajne Vlade.
Da li je to Dobro – da li je Loše – da li je Neophodno – da li je Neizbežno?
Pravi odgovor zavisi od nivoa svesti.

Svetski Konglomerati su prodali svoje Duše za Novac i Moć.
Stvarajući svet pun robova putem kontrole uma,
oni su u procesu oduzimanja duša čovečanstvu.

Skoro da ih ništa ne može zaustaviti
osim globalne katastrofe ili buđenja masa.
Molim se za buđenje masa.

Pre šezdeset godina SAD su odbile fašizam.
Danas kabal SAD teško radi na tome da ga prigrli.
Da li su SAD nastavak Trećeg Rajha?

Da li je vredno živeti kao robot i misliti da si slobodan?
Ako pretpostavimo da SAD preuzmu kontrolu nad čitavim svetom,
da li bi to eliminisalo ratove i da li bi bilo vredno toga?  

~ Razmišljanja ~
Beskonačna Podsvest – IS (Infinite Subconscious) – se sastoji od beskonačnog mnoštva Aspekata ili Duša, koje naizgled samostalno kreiraju. Međutim, samo je Stvaralačka Sila Stvaralac, koji živi unutar Duša ili Stvorenih. Stvoreni su Ko-Kreatori – svaki na svoj sopstveni način i u svojoj meri ... 

Kreacija kao Celina je ostvarenje Entiteta, koji žive na Višim Nivoima Kreacije. Oni su Ko-Kreatori i stvaraju u skladu sa sopstvenim statusom i/ili funkcijom. Oni to čine preko Kreatora u sebi... 

Mi kao ljudska bića činimo istu stvar na svoje sopstvene različite načine. Sve Stvari, Entiteti i Bića u kreaciji su Aspekti Kreatora. Nijedna Stvar, Biće ili Entitet nije nešto u i po sebi – svi su Kreator na različit način. Ljudska bića stvaraju u skladu sa svojim sposobnostima. Ljudi na Zemlji su daleko od ostvarenih Ko-Kreatora. Zato je svet takav kakav jeste ... 

Ono što doživljavamo u Kreaciji je ostvareno ili je stvoreno od strane Podsvesti Kreacije, koja se izražava putem i kroz ljudske umove. U istom smislu, naša Duša ili Podsvest izražava sebe kao osobu koja jesmo. Svrha svih Iskustava je da postanemo sve svesniji... 
Sve stvari su izrazi Podsvesti kreacije. Podsvest Kreacije je polusvesna Sila. Ona je svesna, ali nema samo—svest! Kreator je zauzet stvaranjem 24/7 beskonačno i ne bavi se time ko ili šta je. On je perfektan muzičar, koji je postao muzika. Kreacija je muzika Kreatora. To znači da su Kreator i Kreacija Jedno. Ne postoji Dvoje – Nigde! Mi smo svi Jedna Energija ...

Mnoge sage govore o Praznini. Posmatram Prazninu kao Podsvest kreacije. IS (Infinite Subconsciousness) - Beskonačna Podsvest. To je Izvor iz koga sve stvari izviru. Kako je ja vidim – to nije Praznina. Ona izvire iz Beskonačne Podsvesti ili IS Kreacije. To je strana Kreacije koja je Ne-Bitak. Kreacija sama je strana Bitka. IS izražava sebe, ali nije svesno sebe. Njegova Samo-Svest je unutar Stvorenog. To je mesto gde Kreator postaje svestan Sebe ... ili Samo-Svestan. Na to se odnose Isusove reči: Ja i Otac smo Jedno! Tako je i sa Ostatkom Kreacije. To uključuje Tebe i Mene i sva druga Bića i Stvari. Kreator JE Kreacija... 

12.01.2012.

GERARDUS GRIST: "O SVETU ..."

? ... Šta se zbiva ... ?
? ? ... sa Svetom i Čovečanstvom ... ? ?

! ... MI SMO KREATORI SVOG ŽIVOTA ... MI SMO KREATORI SVOG SNA ... ! 

Naš zadatak je da se probudimo iz sna koji zovemo naš život. Prvo moramo postati svesni da spavamo. Naše buđenje se odvija korak po korak u svakom životu. Uhvatite sada ovo – ljudska bića su iluzorni karakteri u svom sopstvenom snu. To je teško razumeti. To znači da mi u stvari ne postojimo, jer naši snovi prestaju kada se probudimo. Ko smo zaista mi? Mi smo Nerođena Svest, koja sanja da je ljudsko biće! Naš ljudski život ili san je iluzija. Međutim, dok god sanjamo, naši životi su realni! Naše okruženje je takođe iluzija. Naučili smo da ga prihvatimo kao realno. Probuditi se iz te realuzije je početak. Naše buđenje je proces u virtualnoj realnosti Vremena i Prostora. Naš život je trik uma...

 ... IGRA ČOVEKA NA ZEMLJI ...
 
Život na Zemlji traje već više hiljada godina.
Mi smo u završnoj fazi poslednjeg čina.
Svi glumci su na mestima i igraju propisane uloge.

Užasne stvari se događaju.
Publika gleda bez daha.
Iza svih događaja u tom poslednjem činu postoji skrivena agenda.

Takozvani dobri momci ne mogu da održe korak sa lošim momcima.
Čitava Igra je veoma misteriozna i intrigantna.

Milijarde ljudi su zainteresovane, a milioni zabrinuti.
Neki ljudi čak pokušavaju da poprave Igru sa strane.
Svrha Igre je da probudi one koji su spremni.

Čovečanstvo prolazi kroz vremena puna iskušenja i mnogi nisu u stanju da drže korak.
Ljudi su emocionalno uključeni i potpuno zaluđeni Igrom.
Mnogi ljudi pate zbog onoga što bi se moglo dogoditi u budućnosti.
Njihove mračne misli ne doprinose njihovoj dobrobiti.

IGRA IMA SRETAN KRAJ
(Oni, koji su spremni, će preći na 4D/5D)

06.01.2012.

RA MATERIJAL - KREACIJANa početku beše ...?

Ispitivač: Možete li mi reći koja je prva poznata stvar u kreaciji?
Ra: Prva poznata stvar u kreaciji je beskonačnost.
Ispitivač: Koji je bio sledeći korak?
Ra: Beskonačnost je postala svesna.

Piše: Jelena
Neograničeni potencijal, neizdiferencirani Apsolut, nalik Bomovoj „neobrubljenoj holografskoj tkanini implicitnog reda“, postoji u nemanifestovanom stanju - more beskrajnih mogućnosti i svojstava, koje još nije ušlo u postojanje. „Inteligentnu beskonačnost“, koja leži u osnovi celokupne manifestovane stvarnosti, možda ne možemo (većinom:-) direktno percipirati, ali možemo prepoznati svesno delovanje u svakom deliću kreacije. Slično kao što obasjavanje laserom interferencijskog uzorka holografskog snimka, koji se našem oku čini slučajnim i haotičnim, otkriva postojanje „uvijenih“ informacija višeg reda u njemu, koje omogućavaju nastanak („odvijanje“) određenih oblika, tako i u Kreaciji uočavamo delovanje skrivenog reda - svesti, koja brine za inteligentni dizajn. Kada bismo izdelili semenku i do najsitnijih delova, ne bismo pronašli ništa nalik nekom mikročipu, ali to seme ipak u sebi nosi sve informacije, potrebne da bi postalo drvo. Svaka ćelija u nama sadrži sve informacije o svojoj specifičnoj ulozi, kao i o građi čitavog tela, a atomi i molekuli znanje na osnovu koga se povezuju u beskrajno složene celine, kreirajući mnoštvo raznolikih oblika, koji deluju u funkcionalnoj međuzavisnosti.

02.01.2012.

RA MATERIJAL - ŽETVA


Na pragu misteriozne 2012. godine, za koju je u mnogim izvorima predviđen završetak ciklusa i rastavljanje gradivnih blokova matriksa, neka ovde stoji jedan raniji tekst u vezi sa mojim omiljenim (i nepravedno zapostavljenim:-)) kanalisanim materijalom.

Uz „sretnu Novu“ želim NAM uspešan IZBOR – razumevanje umesto osuđivanja, nesebičnost umesto straha a radost umesto stalne opsednutosti sobom, želim nam da davanje pretegne nad otimanjem i zaboravljanjem i da se ako ne rasplamsa onda makar razgori iskrica DOBROG, koju nosimo u srcu. Ne radi "ascenzije", "diplomiranja", "prelaska na viši nivo igre" ili na IV denzitet, već zato što je to stanje svesti već samo po sebi najveća nagrada. 

RA MATERIJAL - ŽETVA

Nastupajuće promene na Zemlji, završetak jednog ciklusa i početak novog doba zajednička je tema mnogih različitih izvora: završetak Kali Juge, kraj Majanskog ciklusa, Talas o kome govore Kasiopejci.

Reč „Žetva“, koju koristi Ra, sugeriše zrelost pojedinačnog ili planetrnog entiteta. Ona označava proces tokom koga planetarna sfera kao i pojedinačne celine uma/tela/duha „diplomiraju“ i prelaze sa jednog nivoa svesnosti (denziteta) na drugi. Odvija se u precizno definisanim ciklusima. Treće-denzitetski ciklus prema Ra traje ukupno 75.000 godina i sastoji se od tri manja ciklusa, na kraju kojih planetarna frekvencija olakšava „diplomiranje“.