21.08.2014.

ČETVRTI PUT - ENEAGRAM XI

Birdlip, 15. april 1944.

 ENEAGRAM

XI – početak šoka na tački 6
Ideja o Vremenu, Vraćanju i Događajima

Hajde da ponovo razgovaramo o Vremenu i Vraćanju. Kako nam moderni naučnici kažu, Vreme je cirkularno i sastoji se od događaja. Međutim, to je rečeno davno, ne samo od strane filozofa i pesnika, već i od ezoterijskih učitelja. Od čega se sastoji vaš dan? Sastoji se od događaja, nekih, u stvari većinom, na sasvim maloj skali, kao što je događaj gubljenja torbe ili događaj kvarenja električnih osigurača ili događaja prijema pisma ili razglednice, na primer, kao ovo, koje sam dobio jutros od medicinske firme, u kome se kaže da ako imam skelete, lobanje ili delove skeleta, koje ne koristim, oni mogu da ponude dobru cenu. To je događaj – neobičan. Takođe, moja peć ne može da se upali - to je događaj – običan. Ponekad su događaji slični: nazivamo ih koincidencijama. Međutim, ja ne mogu da vidim nikakvu vezu između posedovanja skeleta i vatre koja se ne pali. Koji događaj ćete ignorisati, a sa kojim ćete se identifikovati? To je ono što je važno, jednom kada vidite da život jesu događaji. Događaji se gomilaju oko linije dana – linije koja se proteže u Vremenu koje zovemo dan. Na šta ćete obratiti pažnju i od čega ćete se odvojiti u pogledu grupa događaja? Da li ću biti negativan čitavog dana, jer nisam mogao da upalim peć? Izgubili ste torbu: da li ćete dozvoliti da se taj događaj protegne na čitav dan sa svim svađama, posledicama i sumnjičenjima (kao „Ko ju je ukrao?“)? Jedan jedini neprijatan događaj može lako da se protegne na čitav dan. To vole da rade ljudi, koji selektuju negativne stvari – oni nekada prošire neprijatan događaj na čitav svoj život. To znači, budući da je Vreme serija događaja, da možete učiniti da jedan događaj uzme sve vaše vreme. Vaš život je vaše vreme. To nije vreme drugih ljudi na isti način. Možete podeliti neke stvari. Međutim, vi ste u svom sopstvenom vremenu. Vreme je serija događaja i vi imate svoje sopstvene događaje, a neke događaje delite. Tri više dimenzije formiraju Vreme i Vraćanje i Večnost. Ako uzmemo samo 4. Dimenziju kao liniju pod imenom Vreme, koja se proteže u pravcu pod pravim uglom u odnosu na sve tri Dimenzije Prostora, ona prolazi kroz svaku osobu kao serija događaja. Gubimo torbu, što je lično, ili dospevamo u rat, što je podeljeni događaj. Razumete da to nije sat, već događaj. Kažete – uzimajući Vreme kao veštački sat – sada je deset i trideset ili sada je 1944. Ne, to nije Vreme. Sa kojim događajem ste identifikovani u toj tački u Vremenu, koja se zove (veštački) deset i trideset ili 1944? Da li mislite da je u Staroj Grčkoj postojalo bilo šta kao deset i trideset ili 1944? Vreme nije podatak na satu, već događaj. „Sve vreme“ ste u nekom događaju. Negativni ste zbog nekog događaja. Dakle, vi ste u tom stanju i u tom događaju. Događaj prolazi, gleda šta bi mogao da uzme od vas i grabi vas. Kažete: „Ova situacija je nepodnošljiva“. Događaj vas je zgrabio. Niste u stanju niti da posmatrate sebe u odnosu na taj određeni događaj, niti da se setite sebe u njegovom prisustvu – to jest, da se ne identifikujete sa njim. Vreme, shvaćeno psihološki, predstavlja obrazac događaja, kariranu tablu crnih i belih polja. Potrebno je rastegnuti bolje i skupiti lošije događaje. Vi sada vidite da je Vreme elastično – ne vreme na satu. Možete li da se setite onog naučnika, koji je jednom prilikom uporedio Vreme sa mekušcem? U tome se Uspenski složio sa Ajnštajnom. Mekušac je životinja koja nema skelet i koja tako po volji može da proširi delove svoga tela. Kičmenjaci to ne mogu zbog svoje strukture kostiju. Treba da postanemo kao mekušci u odnosu na dan i njegove događaje. Ideja da možemo suviše da se zadržimo na nekim stvarima je, naravno, poznata. Čovek se čvrsto drži nekog događaja, koji se davno dogodio. Međutim, on nije shvaćen i njegov značaj nije prepoznat. Vi imate moć da stupite u kontakt ili ne stupite u kontakt sa serijom događaja koji čini vaš dan. Možete proširiti sebe u neki događaj ili izdvojiti sebe iz njega. Posmatrali ste puževe i uočili ste kako njihovu rogovi osećaju neku stvar i kako se rastežu ili skupljaju. Sve fizičko, sve što može da se percipira, sve vidljivo, jeste obrazac nečeg psihološkog iznutra. Potrebno je samo da odemo u zoo-vrt da bismo to shvatili. Svaka životinja, svaki stvoreni oblik mržnje i odbrane reprezentovana je psihološki iznutra. Čovek u stvari može biti mnogo užasniji i okrutniji nego bilo koja životinja. Spoljni svet je u nama. Kosmos je u čoveku. Čovek je Mikro-Kosmos. Sve što vidi spolja, u nekom obliku je u njemu – osa, pacov, zmija, mušica, svinja, lisica, tigar, kameleon, skakavac, krtica, buba, riba, roda itd. Da li ste uočili svoja osinja ’Ja’ ili lisičja ’Ja’? Ili da li ste uočili kameleonska ’Ja’ koja se menjaju u skladu sa situacijom i kao političari duvaju vruće ili hladno u skladu sa okolnostima? Da li poznajete zmije i posebno ribe u sebi? Šta leži vašem moru, iza sadašnjih obala? Svi su oni tu – vredna i slepa krtica, nervozna, sujeverna ptica, buba neprijatnog mirisa i teškog oklopa, skakavac, koji svima večno dosađuje, mušica zunzara bez mozga, koja poletno i nasumice juri u svaku kašu, okrutni, bezumni tigar, skriveni pacov, uspravna, dostojanstvena, imbecilna roda. Svi su oni u Čoveku, kao i dobre, glupe životinje. Sa kojom ćete se povezati povodom konkretnih događaja?

Kada počnete da uviđate da psihološki ne postoji vreme sata i zaista nikakvo vreme na velikom satu koji pokazuje dan i noć u skladu sa rotacijom zemlje, ili većem satu, koji u skladu sa revolucijom rotirajuće Zemlje određuje doba, koja Zemlju čine zelenom, zatim smeđom, pa belom i ponovo zelenom – kada počnete da razumevate da su Vreme događaji i vaš stav prema njima i konačno vaša unutrašnja stanja, tada ćete postepeno početi da budete u stanju da razmišljate o Vraćanju. Počećete da mislite da je vaša prošlost ispred vas. U kojim stanjima pretežno živite? U stanjima, koja pripadaju krtici ili ptici ili čemu? U skladu sa time, kako uzimate neki događaj, jeste i vaše stanje. Kao što je rečeno, možete skupiti neko događaj ili ga rastegnuti. To stoji u skladu sa time kako ga uzimate. Možete li odvojiti sebe – od događaja? I, kao što je rečeno, osoba se može zadržati na nekom događaju dugo vremena i ući u žalost i hodati naokolo kao neka crna, mrtva kreatura, bez sumnje misleći da je to pohvalno. Sada, budući da se Vreme može rastegnuti ili suziti u zavisnosti od toga kako shvatate događaje, možemo izabrati jedan događaj danas i rastegnuti ga. Da li ste primetili da postoji opšta tendencija da se rastegne neki neprijatan događaj, događaj koji je neprijatan za sopstvo, i da se suze svi ostali? Ne možete da zaboravite, zar ne, kako se neko prema vama poneo na bezobziran način, kao da ste beznačajni? To je jedan događaj. To je događaj koji može da se dogodi svakome. To je određeni događaj pod nazivom: „Niko se prema meni ne ponaša pravedno.“

Kada je Čovek stvoren posle mnogo eksperimenata, takođe su stvoreni i svi mogući događaji, koji mu se mogu desiti. Bilo bi beskorisno stvoriti živo biće bez neophodnih događaja, kako bi on imao život iskustva. Kada Vreme ne bi bilo „mekušac“, meko, mišićno tkivo, sposoban da se rastegne ili proširi, sve bi bilo striktno, kao lenjir. Međutim, „Vreme“ – to jest, događaji – nisu te vrste. Ono može i treba da bude praćeno metodom selekcije, biranjem i odbacivanjem, davanjem pažnje i uskraćivanjem pažnje incidentima ili događajima ili situacijama, koje neizbežno prolaze kroz našu ograničenu svest. „Vreme“ je sve tamo – nalik selu. Međutim, mi mu se približavamo korak po korak i prolazimo kroz njega u skladu sa svojim stanjem. Ukoliko dodamo svesno stanje mehaničkom stanju ili slepoj reakciji na događaje, tada smo na višem nivou bića i tada počinjemo da shvatamo da neki događaji mogu biti suženi – čak zgnječeni i bačeni – dok druge treba ostaviti kakvi jesu, dok neke treba proširiti svom snagom unutrašnjeg rada i Pamćenja sebe, koje čovek poseduje.

Nastavak

Нема коментара:

Постави коментар