28.08.2014.

ČETVRTI PUT - ENEAGRAM XIV

Birdlip, 06. maj 1944.

 ENEAGRAM

XIV – Komentar o Vodonicima

I u završnom postu vreme je i za moju omiljenu temu:-)
Da bi se lakše pratilo izlaganje, postaviću dijagram sa oktavama hrane, koga nema u originalu.  Postavljeno je mnogo pitanja o položaju Vodonika u Oktavama. Postoji, na primer, Vodonik 48, koji je stvoren od hrane koju jedemo sukcesivnim transformacijama u telu. To je Vodonik koji koristimo za uobičajeno razmišljanje i sa kojim radi relativno mehanički deo Intelektualnog Centra ili um. Pomoću ovog Vodonika možemo da razmišljamo samo u terminima Da i Ne i tako da sve vidimo podeljeno na nepomirljive suprotnosti. Međuitm, kada razmišljamo pomoću Vodonika 24, dobijamo drugačiju sliku o stvarima, jer pomoću ove psihičke energije sve sagledavamo na mnogo finiji način, u mnogo suptilnijoj međuzavisnosti, tako da jake suprotnosti nestaju i sve se pojavljuje međusobno spojeno u veličanstvenoj harmoniji.

Sada, ti Vodonici 48 i 24 su povezani sa notama Sol i La. Sol 48 nastaje iz transformacije Do 768 u Re 384, u Mi 192, u Fa 96, u Sol 48 i zatim u La 24 i konačno u Si 12. Sada, pretpostavimo da je Oktava Utisaka stavljena u rad, tako što čovek živi onoliko svesno koliko to može za kratko vreme. Ovde je Do 48: tu je ponovo Vodonik u vrednosti 48, ali na noti Do. Taj Vodonik transformacijom u budnom umu prelazi u Re 24. Sada postoje dve 48-ice i dve 24-rke  Do 48 i Sol 48 i La 24 i Re 24. Kakva razlika bi mogla da postoji između tih slučajeva? Razmislimo o materiji na sledeći način. Pretpostavite da imate sto zlatnih funti i da ih podelite na dve gomile. Odlučujete da uplatite polovinu svojih zlatnih funti u banku, a da drugu polovinu iskoristite kako biste platili dugove. Sada, zlatne funte su u pogledu materije isto, ali imaju različitu destinaciju i potencijale. Zlato, koje uplaćujete u banku, može da se akumulira, dok zlato, koje isplaćujete, odlazi i siguran sam da će vaše misli o ta dva iznosa biti sasvim drugačije.  Verujem da ćete se složiti da 50 funti, koje ćete uplatiti u banku, imaju svežije osećaje od onih, koje ćete isplatiti. Na otprilike isti način su emocije, koje osećate preko Re 24, svežije nego emocije preko La 24. Znate da sve, što je sposobno za mnoge transformacije, ima određen kvalitet novine i vitalnosti, kao mali pupoljak, dok je stvar, koja se gotovo okončala, koja je gotovo završila svoj put, potpuno drugačija. Re 24 je na ranijoj poziciji od La 24. Puna Oktava leži između Do i Do. U stvari, novo Do započinje novu Oktavu. Razvijamo se od ćelije, koja prolazi do stanja Si. Tada se rađamo kao beba i započinjemo novo Do. O Oktavi, koju napuštamo, koju započinjemo kao oplođena ćelija, ne znamo više ništa. Postajemo stari i zatim ponovo mladi. Tako, razumete da je Mi 12 mlađe od Si 12 i da je Re 24 mlađe od La 24. I uopšte morate razumeti da ista materija može stajati pod uticajem mnogo različitih potencijala i destinacija u skladu sa svojim odnosom prema stvarima koje je okružuju. „U zemlji slepih čovek sa jednim okom je Kralj.“

Ukoliko vam je teško da razumete Vodonike i njihove veze, pogledajte spoljni svet i vidite kako stvari imaju sasvim drugačiju materijalnost, kako su njihove destinacije različite i kako možete klasifikovati stvari prema njihovoj upotrebi i kako ništa ne stoji nezavisno i kako je sve povezano jedno sa drugim, kako jedna stvar zavisi od druge i kako se njen značaj menja u zavisnosti od okolnosti i kako ta stvar u jednom trenutku može postati najvažnija, a sledećeg trenutka sasvim nabitna. Posmatrajući spoljni svet na ovaj način, gledate različite supstance, stalno kontrolisane od strane sila, koje deluju na njih. Vi zaista proučavate supstance i Zakon 3 i Zakon 7. Svi vi poznajete bolje i lošije u spoljnom svetu, finije i grublje, izvanredno i uobičajeno. Svi znate šta su stvari visokog kvaliteta i stvari običnog kvaliteta. Svi znate šta znači rafiniranje, odvajanje. Možete da napravite razliku između velike književnosti i obične literature. Zašto bi onda bilo teško razumeti šta su Vodonici, koji pokreću vaš fizički aparat, koji pokreću vaš um i vaše ćelije, vaše centre, takođe na lošiji ili bolji način? Pretpostavljam da se stvarna teškoća, koju mnogi imaju sa time, sastoji u tome što ne pokušavate da razumete ove veoma jednostavne dijagrame i da tako uvek ostajete u stanju konfuzije, jednostavno zbog toga što ne dajete sebi laki šok pokušavši da shvatite opšte značenje dijagrama. Treba da upotrebite Vodonik 48 pre svega – to jest, treba da se koncentrišete na ove dijagrame pomoću svog formatornog centra, tako da sami možete da ih zapišete. Kada je to utvrđeno i vi počnete da razmišljate o značenju i počnete da slušate neke od ovih komentara, imaćete trenutke kada ćete dublje videti njihov značaj, a to znači da ćete početi da koristite Vodonik 24 u svom razumevanju. To se ponekad dešava kao iznenadni fleš i u vezi sa tim bih želeo da citiram jedan primer, na koji sam naišao pre izvesnog vremena.

Matematičar Hamilton, koji je godinama razmišljao o tome kako da pomnoži dvodimenzionalne količine, odjendom je, šetajući poljskim putem, video rešenje, kako je rekao, „kao da se strujno kolo odjednom spojilo u mome umu i stvorilo bljesak svetla“. Bilo je toliko zadivljen da je uzeo džepni nožić i urezao na steni obližnjeg mosta formulu koju je video.

To je sagledavanje problema pomoću višeg Vodonika u Intelektualnom Centru. To je definitivni dokaz, pored mnogih drugih poznatih primera, da mozak može da radi na različitim nivoima. Ako to možete da uvidite, onda ste ne putu da vidite šta različiti Vodonici znače, a ako nikada niste osetili ništa od toga u pogledu sopstvenih stanja i kvaliteta svojih osećanja ili razumevanja vašeg uma, to je zbog toga što sebi ne dajete ni najmanji stepen Prvog Svesnog Šoka, koji čoveku omogućava da dotakne nove uticaje.   

***

Postavljena su pitanja kao što je zašto se najviši Vodonik pojavljuje na najnižem spratu trospratne fabrike. Morate razumeti da ti različiti spratovi za Čoveka, kakav jeste, nemaju značenje nižeg i višeg. Čovek, ovakav kakav jeste, koristi samo Vodonik 48 na vrhu fabrike, dok njegov Motorički i Instinktivni Centar rade sa Vodonikom 24. To jednostavno znači da je rad, koji se odvija na prvom spratu, definitivno inteligentniji nego rad, koji se odvija na trećem. Da je Vodonik 12 na noti Si znači da on može da učini samo jednu stvar. Šta je Vodonik 12 na toj tački Oktave?  To je Vodonik povezan sa mogućnošću sudbine, koji je sposoban da se ujedini sa odgovarajućom suprotnošću i tako započne novu oktavu. Taj veoma visoki živi Vodonik poseduje mogućnost da proizvede novo Do – tj. da započne nešto sasvim novo – novu Oktavu.  O šoku između Si i Do veoma brižljivo vode računa kosmički uticaji koji žele da se život na zemlji stalno umnožava. Moglo bi se postaviti pitanje zatim šta znači Mi 12 i kakvu decu ono može da proizvede. Setimo se da Mi 12 nije stvoreno mehanički, prirodno, obično. Ukoliko osoba počne da daje sebi šok čitavog Rada, ako počne da transformiše svoj svakodnevni kontakt sa životom i ne uzima stvari uvek na način, kako ih obično uzima, ako oseti duboko da uvek radi nešto drugo i da je povezana sa nečim drugim, što postepeno postaje važnije, tada ona može da stvori Vodonik 12 na tački Mi u Oktavi – to jest, Mi 12. To Mi 12 će onda, kakvo jeste, stvoriti dete, o kome ona mora brižljivo da vodi računa, ukoliko želi da ostane u Radu.  To je nešto sasvim novo u njoj. Mora da obrati pažnju na tu novorođenu stvar u sebi, koja predstavlja početak njenog sopstvenog ponovnog rođenja. Ta nova stvar, to dete, može lako umreti, ako ona ode na spavanje. Kada to dete postoji u muškarcu ili ženi, mora mu se davati prava hrana i oni moraju biti veoma pažljivi prema njemu. Naravno, to dete ne možete videti spolja i morate se setiti da se to dete, koje se rodilo u vama, to dete, koje je vaš odnos prema Radu, to dete koje i muškarci i žene mogu imati, pojavljuje na noti Mi. Ono nije na Si, gde odmah mora da postane nešto drugo. To nevidljivo dete je na noti Mi i samim tim se nalazi na mestu gde je nedostajući polu-ton, na način sličan detetu, rođenom na Si 12. Sada, šok koji se mora dati detetu rođenom na Si 12 je očigledan. Međutim, šta je šok, koji je neophodan da prenese dete, rođeno na Mi 12 iza položaja nedostajućeg polu-tona? Koliko često ljudi podižu malo dete, koje ubijaju jer nemaju snage niti dubinu osećanja i cilj, potreban da podignu to dete iznad svog uobičajenog nivoa. Koliko spermatozoidnih semena seje Rad? Koliko često ljudi na trenutak imaju dete u Radu – molim vas, shvatite da govorim o toj nevidljivoj deci, rođenoj u našem sopstvenom razumevanju – i koliko često ta deca, baš kao i njihovi parnjaci u životu, pate od skorbuta, tifusne groznice itd. kada postanete negativni u Radu.

Čovekova moć poimanja u duhovnoj sferi – to jest, u njegovom razmišljanju i osećanju – veoma je slaba, posebno kada su muškarac ili žena ostavljeni bez pomoći tokom određenog vremena, bez pohvale i bez posebne pažnje. U ovom Radu morate da održite nešto nevidljivo u pokretu, uprkos svim spoljašnjim teškoćama. U Bibliji se to naziva Vera (Faith): u ovom Radu to je rad na sebi u vezi sa vašim ciljem. Sećate se da je rečeno da morate da se borite za ovaj Rad. Sve vreme su tu negativna Ja, čija je osnova u čulnom životu, na vidljivoj sceni, koja vas napadaju. Ukoliko u sebi nemate kapaciteta moći poimanja i unutrašnjeg mišljenja i unutrašnjeg osećanja, Rad će pasti na divlje i kamenito tlo i ako je vrelina sunca suviše jaka, ta mala stvar rođena u vama iz spermatozoidnog semena Rada će propasti – to jest, deca rođena na Mi 12 će umirati. Imaćete period entuzijazma, a onda, kada budete napadnuti, ako nemate nemate unutrašnju snagu unutrašnjeg poimanja, vaša deca će umirati. Veoma je neobična stvar razmišljati o tome šta znači održati Rad živim i mladim u sebi. Sigurno, to nije moguće ako se rukovodite dokazima, koje vam pružaju čula. Šta je rekao nepoznati pisac, pretpostavimo da je to bila žena, u Jevrejima (XI I): „Vera … je dokaz stvari koje se ne vide.“ Sada, kada shvatite nešto i vidite istinitost toga u sopstvenom umu, da li želite da to podržite dokazima vidljivih stvari? Da li želite da imate ljude, koje se slažu sa vama, ili ste dovoljno snažni da činite bez spoljašnjih dokaza i vidljivih stvari? Ukoliko niste dovoljno jaki da gajite dete u svom umu i održite to dete u životu, tu novo-rođenu stvar u vama, tada jedino možete očekivati da ono umre od gladi. Svaki put kada povežete misli, vidite novo značenje, primenite Rad na sebi, kada obratite pažnju na to šta govorite, vidite svoju mehaničnost, odvojite se od negativnih emocija, ne dozvolite sebi da se pridružite slabim, luckastim ’Ja’ ili opasnim ’Ja’ – ukratko, svaki put kada zadate sebi Prvi Svesni Šok, Šok Rada – vi hranite do dete koje je vaše novo Ja.

Kraj

Нема коментара:

Постави коментар