22.08.2014.

ČETVRTI PUT - ENEAGRAM XII

Birdlip, 22. april 1944.

ENEAGRAM
XII – Vodonici i Eneagram


Na ivici Eneagrama mogu se upisati različiti Vodonici u seriji, počevši od Vodonika 384. Zašto Vodonik 384 započinje seriju, označenu na obodu? Zato što ljudska hrana, Vodonik 768, nije u Čoveku. Unosimo supstancu, pod nazivom „Hrana za Čoveka“ – 768 – u stomak. Međutim, dok se ne svari, ona još nije u vama. Prva aktivnost varenja je učiniti od hrane nešto što može da prođe kroz vas – to jest, u u obliku Vodonika 384. Hrana, posmatrana kao 768 je za nas spoljašnja. Može se ukloniti ispumpavanjem stomaka, pošto smo je pojeli. Ali jednom kada bude transformisana u Vodonik 384, pod nazivom „voda“, ne može biti uklonjena, jer je deo fizičkog organizma, u vašoj krvi i limfnoj tečnosti.  Tako, može se videti zašto Vodonik 384 započinje seriju u Eneagramu. Ukoliko progutate metalno dugme, ono će, nadajmo se, proći direktno kroz vas. Dugme nije hrana za Čoveka. To nije 768, niti niži Vodonik 1536, koji je stočna hrana – trava, sirove stvari, vlaknaste stvari, koje Čovek ne može da jede. Ćovek ne može da jede travu, koja pripada klasi materija 1536. Potreban joj je spoljašnji transformator. To na primer može da bude krava. Ona jede travu, a a Čovek jede i pije nju. To je spoljašnja transformacija Vodonika 1536 u 768. Međutim, Čovek takođe ima i unutrašnju transformaciju, koja počinje sa 768 i prelazi u 384. Počinjete sa travom, da tako kažemo. Nju transformiše (ili kuva) krava. Čovek zatim jede kravu ili pije mleko. Oboje se kuva u Čoveku i transformiše u nešto drugo i tako dalje. Čitav život predstavlja kontinuiranu transformaciju jedne stvari u drugu. Varenje je transformacija u nešto više. Kada se goveđi odrezak svari aktivnošću ugljenika, koji već postoji u telu – to jest, enzima ili fermenata koji postoje u stomačnoj kiselini i alkalnog lučenja jetre i pankreasa u tankom crevu (jer varenje hrane je dvostruko, prvo kiselo, a zatim alkalno i tako pod dve trijade) – tada goveđi odrezak prestaje da bude goveđi odrezak i nije samo rastvoren, već transformisan u finije materije na skali Univerzuma, koje prelaze u krv. Na prvom stepenu 768 postaje 384. Tada je goveđi odrezak u vama i cirkuliše kroz vaše telo preko limfnog sistema i krvotoka, ne kao goveđi odrezak, već kao fina kolekcija materija pod nazivom 384. Tada se 384 transformiše u 192 i tako dalje. I to je učinjeno za nas majstorstvom i hemijom Instinktivnog Centra, koji upravlja unutrašnjim radom organizma.  Sve, što ima veze sa nižim, gušćim Vodonicima je učinjeno za nas. Čovek je, kako Rad kaže, stvoren samo-razvojni organizam. Međutim, on je prvo stvoren gotov – to jest, sa nesaledivom količinom unutrašnjih fabrika, unutrašnje hemije, unutrašnje transformacije i unutrašnje mašinerije. Obratite pažnju na transformaciju. Hrana kao 768 prelazi na viši nivo, 384; 384 prelazi u 192; 192 prelazi u 96; 96 prelazi u 48 (48 je energija, koja se koristi za razmišljanje – goveđi odrezak je sada postao misao); 48 prelazi u 24; 24 prelazi u 12. Sve te transformacije obavljaju hemijske fabrike. To je Oktava Hrane, koja se odvija mehanički i omogućava nam da postojimo. Jer pre svega je neophodno stvoriti biće, sposobno za opstanak, pre nego što se postavi pitanje o razvoju u nešto drugo. Tako mi svi počinjemo sa onim što je dato – materijalima datim preko Oktave Trasnformacija, pod nazivom Oktava Hrane.

Međutim, Rad govori o onome što nije dato. On govori o proizvodnji više materijala, više
Vodonika, nego što Oktava Hrane može da nam da. To počinje tek onda kada je dat Prvi
Svesni Šok – to jest, šok na tački 6 Eneagrama. Na toj tački počinje Rad – to jest, ako cenimo
njegove ideje, proniknemo u njih i primenimo ih na svoje živote. To zahteva određeno unutrašnje
razmišljanje. Ukoliko počnemo da ih živimo, počinje nova Oktava, od Vodonika 48. To počinje
da prodire u nas sa vrha najnižeg sprata. To jest, efekat toga će se postepeno osetili u svakom
delu ljudske mašine.

Dijagram Nove oktave počinje
Prvim Svesnim Šokom

Shvatite da ovaj početak nove oktave nije prirodno dat. On mora da bude kreiran. On je poseban. On jedino može biti kreiran, ako damo sami sebi šok u mentalnom delu sebe. Budući da taj šok nije prirodno dat, već ga Čovek mora dati sam, on se naziva svesni šok. Ovaj šok ima mnogo strana, mnogo oblika. U tom pogledu se razlikuje od mehaničkog šoka disanja, koji priroda zadaje na Oktavi Hrane. Veoma je važno razumeti sve to što je jasnije moguće. Gornji dijagram prikazuje čoveka koji radi na sebi, seća se sebe, kreirajući novi Vodonik  24 i novi Vodonik 12 kao rezultat. To počinje da menja njegovo Biće.

Sve ideje Rada, kada su primljene, asimilovane i postavljene na mesto i kada učinimo pokušaj da živimo u skladu sa njima, pomažu u davanju šoka na gornjem ili mentalnom odeljku. To mesto korespondira u Eneagramu sa tačkom 6. Um mora da se promeni pre nego što ostatak čoveka može da se promeni. To je isto učenje kao i u Bibliji, gde je rečeno da čovek prvo mora da se pokaje, što na grčkom zaista znači da promeni svoj um (grčka reč metanoia, μετάνοια, promena uma, prevedena je u Bibliji rečju „pokajanje“, prim.prev.). Promeniti um znači misliti na novi način. Međutim, da biste mislili na novi način, potrebno je imati nove ideje i novo znanje. Na primer, ako saznate o ideji o Vremenu i Vraćanju, počećete da shvatate da vaša prošlost leži ispred vas, tako da ćete početi da stičete nove ideje o životu – to jest, da menjate svoj um. Ne mislim odmah, već postepeno, formirajući ga tokom mnogo godina. Te misli otvaraju novi deo vašeg uma, koji u suprotnom ne bi bio korišćen. To je primer „sporog šoka“ u mentalnom delu. To je postepena transformacija uma u odnosu na Vreme. Ona utiče na emocionalni deo i povratno utiče na fizički deo. Sve ideje Rada, kada se percipiraju u umu i saznaju, deluju kao fermenti, kao kvasac i postepeno počinju da menjaju um, čitav način mišlejnja, a posebno osećaj ’Ja’. To je sve povezano sa šokom u mentalnom delu, ili Prvim Svesnim Šokom, koji je na Eneagramu prikazan na tački 6, a u dijagramu o Čoveku u trospratnoj fabrici na gornjem odeljku, delujući na 48.

Ako počnete da živite ovaj Rad i o svemu razmišljate iz ideja, kojima on podučava i da se borite da se odvojite od negativnih emocija i beskorisnih ideja, koje samo izvlače snagu iz vas i tako dalje i ukoliko pokušate da osetite sebe kako pažljivo hodate okruženi događajima života kao da imate zaštitni sloj na svojim nogama, tada ćete početi da sebi dajete Prvi Svesni Šok i stvarate više Vodonika 24 i 12 u sebi. Međutim, morate znati šta to znači imati dugu unutrašnju borbu između Da i Ne u pogledu Rada, jer samo se vaše unutrašnje stanje računa. Ako stvorite više tog Vodonika 24, videćete kako se vaše mišljenje menja. Počećete da razumevate emocionalni, da vidite istinu o stvarima emocionalni i odjednom ćete videti beskrajno značenje i shvatićete kako je Rad neiscrpan u svom značenju i u onome što može da vam pokaže. Jer, da biste mislili iz Vodonika 48, kojim moramo početi, jalova je stvar u poređenju sa razmišljanjem iz Vodonika 12. Vi svi znate da su viši Vodonici inteligentniji od nižih. Sećete se izraza, fraze, da je kuvan krompir inteligentniji od sirovog krompira, je je 768 više na skali od 1536? Tako, razumete da mišljenje pomoću inteligencije koja pripada Vodoniku 24 ima mnogo više finijih veza i značenja nego mišljenje pomoću inteligencije iz Vodonika 48. Pomoću Vodonika 24 možete videti sebe kako hodate iznad zemlje, možete stajati iznad sebe, jer ste izdvojeni iz sebe.

Nastavak


Нема коментара:

Постави коментар